Goed gedrag belonen

Meedoen is gratis

Een slimme investering!

Geen financiële verplichting

De aanmelding brengt voor de deelnemer geen enkele financiële verplichting met zich mee. Bij goed gedrag hoort immers geen rekening, maar een beloning! Assurtief kiest daarom voor sponsoring, waardoor gratis deelname mogelijk wordt. Een efficiënte manier van financieren van de exploitatie. Iedereen kan sponsor worden. Verzekeraars die échte preventie willen promoten zijn de meest aangewezen sponsoren.

Overigens, als platform voor verzekerden, opereert Asurtief volledig onafhankelijk van de sponsoren. Zij kunnen het initiatief steunen en daarmee indirect hun gezamenlijke klanten belonen voor goed gedrag.

Blijft het gratis?

Dat hangt vooral af van verzekeraars!

Kiezen zij voor sponsoring van échte preventie en markttransparantie? Het klantbelang centraal stellen mag geen holle frase zijn. Tot nu toe worden echter alle en vele inspanningen van Assurtief, qua tijd én geld, geleverd door de initiatiefnemer. Indien sponsors het laten afweten, is op enig moment het vragen van een bijdrage aan de deelnemers niet te vermijden.

Is er voldoende urgentie?

De urgentie van het terugdringen van het aantal zéér grote branden zou groot moeten zijn. Ja, om het klantbelang, bedrijfscontinuïteit, te dienen, maar elke grote brand is ook een ongekende aanslag op het milieu. Het onderwerp 'Duurzaamheid en brandveiligheid' is niet alleen voor de bühne! Indien we uitsluitend een eigen 'intern gerichte strategie en marktwerking' blijven volgen, dan is (opnieuw) een verdubbeling aantal grote branden niet ondenkbaar.

Direct aanmelden bij Assurtief

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage


Met verzekeraars die op de website ontbreken als sponsor is óf (nog) geen contact geweest óf zij ondersteunen het initiatief van Assurtief om onnodige schades terug te dringen niet.