'Preventie is een winstbron'

GertdeHaas

Assurtief maakt werk van échte preventie.

Gert de Haas

Zonder preventie geen continuïteit

Meer dan 35 jaar ben ik actief als adviseur in het bank- en verzekeringsbedrijf. Gedurende die jaren heb ik een sterke belangstelling ontwikkeld voor preventie in het algemeen en brandpreventie in het bijzonder. Sinds september 1994 ben ik assurantiedocent en vanaf 1 januari 2000 werkzaam als zelfstandig adviseur en docent.

Overigens, bij mij of Assurtief kunt u geen verzekeringen afsluiten. Het platform en uw aanmelding is een aanvulling. Assurtief staat naast en achter u, uw eigen adviseur, uw bemiddelaar of assurantiemakelaar. 

Urgentie

De verdubbeling van het aantal zeer grote branden heeft bij mij de urgentie van brandpreventie en risicobewustzijn sterk aangewakkerd. Daaruit is een krachtige motivatie ontstaan om op een sterk vernieuwende manier een bijdrage te leveren aan het voorkómen van brand. Strategische en grensoverschrijdende brandpreventie. Letterlijk en/of denkbeeldig over de (erf)grenzen van verzekerden en verzekeraars heen samenwerken!

Onafhankelijk

Mijn belang is 'geen belang'! Vanuit een volstrekt belangeloze positie wil ik bewustwording en intrinsieke motivatie van verzekerden bevorderen. Ongeacht waar of via wie zij verzekerd zijn. Alles vanuit het beginsel van 'High trust, low tolerance', dé pijler van Assurtief. Door het verbreden van het besef dat preventie zo sterk is als de zwakste schakel, wordt de effectiviteit van bestaande en nog te nemen preventieve maatregelen sterk vergroot.

Doel

De continuïteit van bedrijven en organisaties meer veilig stellen en een kostenbesparing realiseren, alleen voor de verzekerden die het verdienen.

Uniek platform

Vanuit genoemde achtergrond en motivatie is het platform Assurtief ontstaan. Een plek waar risicobewuste verzekerden (en indirect verzekeraars) kunnen samenwerken. Bevorderen van brandpreventie binnen hun eigen onderneming, maar juist óók in de directe omgeving. Uiteraard kan ik dat niet alleen. Zonder uw hulp gaat het niet lukken. U kunt mijn initiatief steunen door te investeren in úw belang, de bestaande of potentiële klant en/of een lagere schadelast.

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage