'Preventie is een winstbron'

GertdeHaas

Assurtief maakt werk van échte preventie.

Gert de Haas

Even voorstellen 

Meer dan 35 jaar ben ik actief als adviseur in het bank- en verzekeringsbedrijf. Gedurende die jaren heb ik een sterke belangstelling ontwikkeld voor preventie in het algemeen en brandpreventie in het bijzonder. Sinds september 1994 actief als assurantiedocent, vanaf 1 januari 2000 als zelfstandige.

U kunt bij mij of Assurtief geen verzekeringen afsluiten. Uw aanmelding op het door mij ontwikkelde platform is een aanvulling op de dienstverlening van uw eigen adviseur, bemiddelaar of assurantiemakelaar. 

Urgentie, passie en visie

De verdubbeling van het aantal zeer grote branden heeft bij mij de urgentie van brandpreventie en risicobewustzijn sterk aangewakkerd. Daaruit is een krachtige motivatie ontstaan om op een sterk vernieuwende manier een bijdrage te leveren aan het voorkómen van brand. Strategische en grensoverschrijdende brandpreventie. Letterlijk over de (erf)grenzen van verzekerden en verzekeraars heen samenwerken!

Onafhankelijk

Vanuit een belangeloze positie wil ik bewustwording en intrinsieke motivatie van verzekerden bevorderen. Ongeacht waar of via wie zij verzekerd zijn. Alles vanuit het beginsel van 'High trust, low tolerance', dé pijler van Assurtief.

Doel

De continuïteit van bedrijven en organisaties meer veilig stellen en een kostenbesparing realiseren, alleen voor de verzekerden die het verdienen. Door het verbreden en vergroten van het besef dat preventie zo sterk is als de zwakste schakel. De effectiviteit van bestaande en nog te nemen preventieve maatregelen zal daardoor substantieel toenemen.

Uniek platform

Vanuit genoemde achtergrond en motivatie is het platform Assurtief ontstaan. Een plek waar risicobewuste verzekerden (en indirect verzekeraars) kosteloos kunnen samenwerken. Samen bevorderen van brandpreventie, juist óók in de directe omgeving. Zonder hulp gaat dat niet lukken. Sponsors kunnen het initiatief steunen door te investeren in échte preventie. Ook het belang van verzekeraars, investeren in de de bestaande of potentiële klant en/of een lagere schadelast.

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage