'Preventie is een winstbron'

GertdeHaas

Assurtief maakt werk van échte preventie.

Gert de Haas (1957)

Zonder (brand)preventie geen continuïteit

Meer dan 35 jaar actief als adviseur in het bank- en verzekeringsbedrijf. Gedurende die jaren heb ik een sterke belangstelling ontwikkeld voor preventie in het algemeen en brandpreventie in het bijzonder. Vanaf januari 2000 werkzaam als zelfstandig adviseur en docent.

Urgentie

De verdubbeling van het aantal zeer grote branden heeft bij mij de urgentie van brandpreventie en risicobewustzijn sterk aangewakkerd. Daaruit is een krachtige motivatie ontstaan om op een vernieuwende manier een bijdrage te leveren aan het voorkómen van brand. Strategische brandpreventie.

Missie

Bewustwording en intrinsieke motivatie van verzekerden bevorderen, waardoor de effectiviteit van (bestaande) preventieve maatregelen wordt vergroot.

Doel

De continuïteit van bedrijven en organisaties meer veilig stellen en een kostenbesparing realiseren.

Uniek platform

Vanuit genoemde achtergrond en motivatie is het platform Assurtief ontstaan. Een plek waar risicobewuste verzekerden (en indirect verzekeraars) kunnen samenwerken. Bevorderen van brandpreventie óver de (erf)grenzen van hun eigen onderneming. Iedereen kan dit initiatief steunen door te investeren in hun belang, de bestaande of potentiële klant en/of een lagere schadelast.

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage