Publicaties

Interesante en relevante artikelen, presentaties, persberichten en voorbeeldbrieven.

Humble inquiry

We moeten ophouden met altijd maar stellig onze mening verkondigen. Leer de kunst van het bescheiden verzoek, en verbeter zo uw relaties. Door Edgar Schein

Zie ook het gesproken interview met Edgar Schein

Als de traditionele aanpak van (brand)preventie onvoldoende tot het gewenste resultaat leidt, wat is dan een alternatief? Een meer holistische, duurzame, strategische en ideële benadering levert meer op.

Preventie brandstichting

Bijna de helft van de vele duizenden brandstichtingen heeft een vandalistische achtergrond. Voorkomen is meestal eenvoudig, mits men zich bewust is van het risico.  

Visie op schade

Integrale brandveiligheid is veelomvattend. Het gaat om een samenspel van organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen en installaties.


Bij integrale brandveiligheid van een bouwwerk is een groot aantal verschillende partijen betrokken. hun inspanningen moeten goed op elkaar worden afgestemd. Dit en meer wordt beschreven in het handboek Integrale Brandveiligheid Bouwwerken.