'Forse toename miljoenenbranden'

Gepubliceerd op: .

Miljoenenbranden uitgebeeld door een afgebrand industrieel pand

Het aantal zogenoemde miljoenenbranden is in een relatief kort aantal jaren verdubbeld, evenals de schadelast. Deze gestage toename baart verzekeraars zorgen. Er lijkt sprake van een verharding van de verzekeringsmarkt, getuige onder meer het toenemende aantal opzeggingen door verzekeraars en de stijgende premies.