Innoveren slechts voor de bühne?

Gepubliceerd op: . .

strategy

Omarm de onzekerheid, 'If you're not pissing someone off, you're not innovating'.

De sector kán weten wat er leeft bij de klant

De verzekeringssector heeft de luxe van inzage in hoe het niet meer moet. Het ervaart 'het comfort' van een maatschappelijke omgeving die ieder handelen van de sector kritisch aanschouwt. De zorgvuldig ingerichte systeemwereld van de verzekeraar prevaleert echter nog altijd boven de werkelijke leefwereld van de klant.

Continue verkenning

Er mist een cultuur van continue verkenning: de kunde om onzekerheid te omarmen en de eigen flexibiliteit en weerbaarheid te vergroten. Verzekeringsorganisaties willen experimenteren zolang de uitkomsten en kosten bekend zijn. Volledig in lijn met het verzeker-DNA.

Gelijkwaardigheid

De klant eist gelijkwaardigheid en is moe van de onpersoonlijke instituten. Verzekeren mét mensen in plaats voor mensen.

Leer innoveren zonder antwoorden vooraf

Simpelweg omdat we de juiste vragen niet weten. Het gaat om verwondering, open staan voor het schijnbaar onmogelijke en vooral continue verkennen en experimenteren. Het doorbreken van de de grondhouding om vooral naar elkaar te kijken, te geloven in de eigen schijnwaarheden en het negeren van het sectorvreemde. Het vraagt om medewerkers met een totaal andere ziens- en handelswijze. Mensen die vanuit twijfel over de bestaande (verzekerings)wereld weerstand omarmen en nieuwe richtingen verkennen. Dit is risicovol en dus tegenstrijdig voor de verzekeraar.

Verbinden

Een verzekeringsbranche die niet in staat is te verbinden met de veranderende maatschappij is pas echt onbetaalbaar. De mantra en het bewijs dat je bezig bent met radicale innovatie binnen de verzekeringsbranche moet zijn: If you're not pissing someone off, you're not innovating. Alle vernieuwing die wordt bestempeld als innovatie en niemand pijn doet mag regelrecht de vuilnisbak in.

Enkele zinnen uit AM Special van trendwatcher en futurist Tony Bosma, 19 september 2014

De Assurtiefmethode is innovatie pur sang! U wacht niet af tot de verzekerde er zelf om gaat vragen.

Klantenbinding

Door actief het klantbelang centraal te stellen, zult u door verzekerden gewaardeerd worden. De goede verzekerden worden door u beloond met een lagere premie, in plaats van alle of de meeste verzekerden met een premieverhoging te confronteren. U profileert zich in de markt als de verzekeraar die alleen scherpe premies geeft aan risicobewuste ondernemers en échte preventie (voorkomen) zeer serieus neemt.

Assurtief sponsoren? Klik hier voor meer informatie.

"Data is only available about the pást, the only way you can look into the future, there is no data.., you have to have a good theory!"

Naar de homepage