Levert u uw verzekerde voldoende gemak?

Gepubliceerd op: . .

strategy

'Convenience is the new loyalty', gemak dat is waar de klant van nu op af gaat!

Loyaliteit van de klant neemt af

Ténzij er sprake is van een zodanige toegevoegde waarde, dat die leidt tot een emotionele band. Als een klant die band niet ervaart is 'gemak' nog zijn enige 'loyaliteit'. Hij kiest dan voor de makkelijkste weg om een product of dienst af te nemen voor de gunstigste prijs.

Assurtief bevordert klantenbinding

Hoe? Échte preventie structureel en vooral eenvoudig organiseren, gemak dus. Samen met verzekeraars en adviseurs een toegevoegde waarde leveren. U levert de klant meer bedrijfscontinuïteit en bovendien een lagere premie.

Risicogericht in plaats van regelgericht

Risicobewustzijn op de kaart zetten, niet door steeds meer regelgeving, maar door eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Ook bij omliggende bedrijven. Assurtief biedt ook de unieke mogelijkheid het omgevingsrisico (de elders verzekerde belendingen) in kaart te brengen en te managen. Belangrijk, immers aangrenzende bedrijven beïnvloeden het risico van een verzekerde. Heel vaak ongezien en onbekend, zéker bij illegale activiteiten.

Natuurlijke selectie

Bedrijven die niet meedoen met het actief voorkomen van schade gaan vanzelf opvallen. Immers, 'If you're not part of the solution, you're part of the problem'.

Transparante marktinformatie

Eerlijk zijn over de prijs. Dan kan de klant zélf zien dat hij 'bij u goed zit' en zo niet, dan kan hij vrij kiezen. Werkelijk inhoud geven aan 'het klantbelang centraal stellen' zal positief bijdragen aan de band die verzekerden met hun adviseur of verzekeraar hebben.

Bedrijven die écht optimaal risicobewust zijn betalen nu nog teveel premie. De adviseurs en verzekeraars moeten dat niet langer willen. De slimme klant gaat dat met behulp van Assurtief ontdekken, gemakkelijk.... Kies dus voor de klant vóórdat de klant voor een ander kiest.

Bouwen aan een emotionele band

Uit onderzoek blijkt dat de meest toekomstbestendige bedrijven (van klein tot groot) erin slagen een emotionele band op te bouwen bovenop de aankoop die de klant doet. Hoe sterker de emotionele relatie, hoe groter het succes, aldus Steven van Belleghem, marketingprofessor.

Geen data óver, maar visie óp de toekomst

"Data is only available about the pást, the only way you can look into the future, there is no data.., you have to have a good theory!"

Sponsor van Assurtief worden? Klik hier.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage