Is uw brandmeldinstallatie eigenlijk een áfbrandmeldinstallatie?

Gepubliceerd op: . .

Bij een uitslaande brand zoals bij deze winkel helpt een brandmeldinstallatie niets.

Een brandmeldinstallatie helpt een brand niet voorkómen. En áls het eenmaal brandt, 80/85% van bedrijfsmatige panden staan te boek met een afbrandscenario. Gecontroleerd laten afbranden, omgeving nat houden...

 

Het bedrijf is toch 'brandveilig' verklaard?

Zeker dat kan, maar meestal is dat niet meer dan 'vluchtveilig' op basis van het Bouwbesluit, terwijl ook dát niet altijd zo is. Men gaat bij de meeste gebouwen namelijk uit van zelfredzame mensen, terwijl dat zeker niet altijd het geval is. Denk aan ouderen en gehandicapten die met -steeds vaker hele grote- beperkingen zelfstandig wonen en/of werken.

En hoe 'brandveilig' is het pand van de buurman?

Het kan bij u goed voor elkaar zijn, maar bij aangrenzende en omliggende bedrijven niet. Ook een bedrijfsverzamelgebouw brengt risico's van anderen zeer dichtbij. Vergeet daarbij zeker ook niet illegale activiteiten! U gaat mogelijk mee in vlammen op. Hoe goed u het dus ook voor elkaar heeft, als dat in de directe omgeving niet zo is wordt u getroffen door andermans (vaak onbewust) risicovolle situatie of gedrag. Uw inspanningen worden dan volkomen teniet gedaan. De oplossing is samenwerken! Samenwerken zet ook de 'rotte appels' in de schijnwerpers. Handig voor ú om nu te weten, maar ook als u zich ergens wilt gáán vestigen... Handig voor verzekeraars en toezichthouders! Assurtief biedt eenvoudig die gelegenheid. Bovendien, voor verzekerden geheel gratis.

Stimuleren van het risicobewustzijn

- Ken ook de directe omgeving goed en weet welke activiteiten daar plaatsvinden.

- Is de zichtbare orde en netheid goed?

- Is er brandbare buitenopslag, zoals pallets of (uitpuilende) afvalcontainers? 

De afloop van een brand is al bij de bouw bepaald

Voldoen aan het Bouwbesluit, is voldoen aan minimumeisen die gelden voor een 'brandveilig' gebouw. Dat is géén ontwerpnorm, maar een kritische ondergrens! Brandscheidingen en compartimentering die (nog steeds..) goed functioneren kunnen een afbrandscenario voorkomen. Verder niets, ook een brandmeldinstallatie niet. De brandweer zal vaak niets kunnen redden, hoogstens de buren door die panden nat te houden.

Brandmeldinstallatie vaak niet meer dan 'afbrandmeldinstallatie'

Indien er geen 24/7 onmíddellijke opvolging door de brandweer is, zal het signaal van de meldinstallatie slechts een melding blijken te zijn van ontruiming en dat het bedrijf gáát afbranden... In sommige gevallen van automatische brandmeldingen zal bij afwezigheid eerst 'persoonlijke verificatie' van de brandmelding plaatsvinden alvorens de brandweer uitrukt.

Voorkom schijnveiligheid

Wet- en regelgeving, keuringen, brandblussers en brandmeldinstallatie (BMI) ten spijt. Ook al is 'alles voor elkaar', échte preventie is voorkómen van brand en dat begint vóór de brand met risicobewustzijn. De eerstverantwoordelijke is de gebruiker van een gebouw! Niet de overheid, niet de brandweer, niemand anders dan de verzekerde. Assurtief zet échte preventie op de kaart.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs, zoals bijvoorbeeld de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Naar de homepage