Heeft uw verzekerde ook een áfbrandmeldinstallatie?

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

85% van bedrijfsmatige panden staan te boek met een afbrandscenario.

 

Het bedrijf is toch 'brandveilig' verklaard?

Zeker dat kan, maar meestal is dat niet meer dan 'vluchtveilig' op basis van het Bouwbesluit, terwijl ook dát niet altijd zo is. Men gaat bij de meeste gebouwen namelijk uit van zelfredzame mensen, terwijl dat zeker niet altijd het geval is. Denk aan ouderen en gehandicapten die met -soms grote- beperkingen zelfstandig wonen en/of werken.

En hoe 'brandveilig' is het pand van zijn buurman?

Het kan bij uw verzekerde goed voor elkaar zijn, maar bij aangrenzende en omliggende bedrijven niet. Ook een bedrijfsverzamelgebouw brengt risico's van anderen zeer dichtbij. Uw verzekerde gaat dan mogelijk mee in vlammen op. Hoe goed uw klant het dus ook voor elkaar heeft, als dat in zijn directe omgeving niet zo is wordt hij getroffen door andermans (vaak onbewust) risicovolle situatie of gedrag. Zijn inspanningen worden dan volkomen teniet gedaan. De oplossing is samenwerken! Assurtief biedt eenvoudig die gelegenheid én voor verzekerden geheel gratis.

Stimuleren van het risicobewustzijn

- Ken ook de directe omgeving goed en weet welke activiteiten daar plaatsvinden.

- Is de zichtbare orde en netheid goed?

- Is er brandbare buitenopslag, zoals pallets of (uitpuilende) afvalcontainers? 

De afloop van een brand is al bij de bouw bepaald

Voldoen aan het Bouwbesluit, is voldoen aan minimumeisen die gelden voor een 'brandveilig' gebouw. Dat is géén ontwerpnorm, maar een kritische ondergrens! Brandscheidingen en compartimentering die én (nog steeds) goed functioneren kunnen een afbrandscenario voorkomen. Verder niets, de brandweer zal vaak niets kunnen redden, hoogstens de buren door die panden nat te houden.

Brandmeldinstallatie vaak niet meer dan 'afbrandmeldinstallatie'

Indien er geen 24/7 onmíddellijke opvolging door de brandweer is, zal de meldinstallatie slechts een melding blijken dat het bedrijf gáát afbranden... In sommige gevallen van automatische brandmeldingen zal namelijk eerst 'persoonlijke verificatie' van de brandmelding plaatsvinden alvorens de brandweer uitrukt.

Voorkomen schijnveiligheid

Wet- en regelgeving, keuringen, brandblussers en meldinstallatie (BMI) ten spijt. Ook al is 'alles voor elkaar', échte preventie is voorkómen van brand en dat begint vóór de brand met risicobewustzijn. De eerstverantwoordelijke is de gebruiker van een gebouw! Niet de overheid, niet de brandweer, niemand anders dan uw verzekerde. Assurtief zet met en voor u en uw verzekerden échte preventie op de kaart.

Direct een quick scan van uw (nieuwe) verzekerde?

Vraag uw nieuwe of bestaande klant zich aan te melden bij www.assurtief.nl en vraag vervolgens Assurtief om direct, eventueel met spoed, een monitoringsbezoek uit voeren. Ook, of juíst ook, zeer geschikt voor de minder grote klanten. Verzekerden waar een 'gewone' technische inspectie kostentechnisch niet haalbaar is. Vraag naar de mogelijkheden en de kosten.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs, zoals bijvoorbeeld de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Naar de homepage