Kracht én zwakte van bedrijfsverzamelgebouw

Gepubliceerd op: . .

Brand in een bedrijfsverzamelgebouw

De voordelen van een bedrijfsverzamelgebouw

Vele ondernemers voeren hun bedrijfsactiviteiten uit in een bedrijfsverzamelgebouw. Dat biedt voordelen. Bijvoorbeeld samen delen van voorzieningen en oplossingen bedenken om meer duurzame energiebronnen te benutten. Soms ook gezamenlijke producten of diensten inkopen, van de glazenwasser en de hovenier tot het hebben van een gezamenlijke receptie. Op het vlak van brandpreventie in een bedrijfsverzamelgebouw is nog veel winst te boeken. De vraag is in hoeverre de gemiddelde ondernemer dat ziet, dat ervaart of daadwerkelijk vorm geeft.

Samenwerken

Krachtenbundeling kan op verschillende gebieden tot kostenbesparing en meer efficiëntie leiden. De ondernemer kan zich maximaal bezig houden met zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Ondernemersvereniging

Regelmatig is er een ondernemersvereniging en/of een wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaars (VvE) in een bedrijfsverzamelgebouw actief. Waar mensen samenwerken is goede communicatie van groot belang. De uitdrukking ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’ dringt zich op. Samenwerken is niet op alle terreinen even eenvoudig.

Brandpreventie als winstbron 

Op het gebied van brandpreventie in een bedrijfsverzamelgebouw is nog veel winst te boeken. De vraag is in hoeverre de gemiddelde ondernemer dat ziet, ervaart of daadwerkelijk vorm geeft. De meeste ondernemers zullen hun bedrijf verzekeren, zoals gebouwen, inventaris, goederen, huurdersbelang, bedrijfsschade (bedrijfscontinuïteit) et cetera, ieder voor zich... Bij een gemeenschappelijk gebouw, zal de VvE het gebouw verzekeren. Tot zover niks nieuws. Tóch zijn daarbij een aantal aandachtspunten te noemen die van cruciaal belang zijn ingeval van een calamiteit als brand.

Wat gebeurt er bij brand?

Zodra er brand is, komt na alarmering de brandweer. Niet zelden is dat op een moment dat de vlammen al uit het gebouw slaan, maar ook al is dat niet zo, rook, roet en brandblussing zorgen al snel voor een immense schade. De meeste verzekerde ondernemers dénken dat de brandweer hun bedrijf komt redden, maar heel vaak komen zij ‘slechts’ de belendende percelen nat houden om verdere verspreiding van de brand te voorkomen. Het bedrijf of gebouw waar de brand is ontstaan laat men noodgedwongen zogenoemd ‘gecontroleerd uitbranden’. Overigens, terzijde, bedenk als u dit leest dat brandpreventie zo sterk is als de zwakste schakel. In veel gevallen is dat letterlijk ‘de mens’, menselijk handelen of nalaten is vaak de bron van brand. Dat begint bij orde en netheid. Onschuldig lijkend gedrag is dan de bron van een grote brand. Een niet afgesloten en/of slordig geplaatste afvalcontainer kan het begin zijn van een totale vernietiging van een reeks bedrijven of een heel winkelcentrum.

Dán begint het pas echt!

Vragen en nog eens vragen:

  • Wáár is iedereen verzekerd en waarvoor? Veelal is ‘Jan en alleman’ her en der verzekerd, zonder enige logica. De een goed, de ander minder… Vele verzekeraars, experts en contra-experts zullen aantreden om orde te scheppen in de ontstane situatie. Vele vragen zullen rijzen…
  • Zijn de inpandige aangebrachte verbeteringen (wanden/plafonds) en (aangebouwde) uitbreidingen voldoende verzekerd en zo niet, wie had dat dan moeten doen? Dat inpandig gebouwde kantoor was al geplaatst door de vorige gebruiker of huurder, terwijl de VvE of de verhuurder van niks wist... Wat is eigenlijk van wie?
  • Is de voorraad die (tijdelijk of permanent?) opgeslagen is bij de buurman eigenlijk wel verzekerd?
  • Is het gebouw of gebouwencomplex getaxeerd verzekerd?
  • Wordt de schade aan de inventaris uitgekeerd (afhankelijk van de dagwaarde) op nieuwwaarde of dagwaarde óf is er sprake van een zogenoemde deskundigentaxatie?
  • Hoe moet dat verder met mijn bedrijf(je) nu mijn (bijna) buurman (bijvoorbeeld de plaatselijke supermarkt) totaal in de as ligt? Nu de publiekstrekker minstens het komende jaar weg is, vertrekken mijn klanten voor een groot deel naar het nabijgelegen winkelcentrum…
  • Het afgebrande bedrijf blijkt de toeleverancier te zijn van een deel van mijn product… Hoe moet ik nu verder produceren? Of het afgebrande bedrijf blijkt mijn belangrijkste afnemer te zijn....

Dit is een greep uit talloze vragen die gesteld zouden kunnen worden.

De belangrijkste vraag..

De belangrijke overkoepelende vraag is in de eerste plaats: Hoe kunnen we brand voorkómen? Dat begint bij risicobewustzijn. En.., ook niet onbelangrijk, wie is eigenlijk de ‘rotte appel’, die ons vroeger of later collectief een gigantische probleem gaat bezorgen? Het antwoord is samenwerken, goed op elkaar letten en elkaar goed (laten) informeren. Een bedrijfsverzamelgebouw is helaas niet zelden een 'onderduikadres' voor criminelen, die daar soms ook (zeer) brandgevaarlijke activiteiten uitoefenen.

Actie dringend gewenst

Niet afwachten tot het te laat is! Assurtief biedt u een gratis mogelijkheid om dit onderwerp, meer brandveiligheid door risicobewustwording, op de kaart te zetten. Uw bedrijfscontinuïteit is mogelijk in het geding. Dat geldt voor álle bedrijven en instellingen, dus niet alleen als u in een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd bent. ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf’, meld u aan! Een investering van slechts 5 minuten, dus daar kan het niet aan liggen!

Lees beslist ook de:

Als u behoort u tot de categorie risicobewuste ondernemers, dan is bovendien de kans aanzienljk dat onredelijk veel meebetaalt aan schade die niet door u is veroorzaakt. Assurtief neemt het initiatief om dat te veranderen en biedt die risicobewuste ondernemers daarvoor een uniek platform. Assurtief zet op een strategische wijze het risicobewustzijn en preventie op de kaart.

Verzekerden kunnen zich eenvoudig en kosteloos aanmelden bij Assurtief en gebruik maken van de voordelen die Assurtief biedt.

Ook voor verzekeraars

Verzekeraars kunnen echte preventie promoten door sponsor te worden van Assurtief. Lees hier meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage