De invloed van duurzaamheid en brandveiligheid op waarde gebouw

Gepubliceerd op: . .

De duurzaamheid en brandveiligheid van een gebouw gaan niet altijd gelijk op

Duurzaamheid en brandveiligheid gaan vaak niet gelijk op. Wie wil nog investeren in een brandónveilig gebouw?

 

Grote verantwoordelijkheid

De vraag wie verantwoordelijk is voor een ramp en 'hoe het kon gebeuren' zal steeds vaker gesteld gaan worden. Ook vooraf zullen door ondernemers, bestuurders, investeerders, banken en verzekeraars steeds vaker vragen gesteld worden over de échte brandveiligheid. Bij de bouw of verbouw, de aan- of verkoop, de financiering, het verzekeren of de exploitatie zal men steeds bewuster zijn van de (mede)verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. Rampen als in Londen (Grenfell) met 72 dodelijke slachtoffers kunnen zich ook in Nederland voordoen. Met name onder ouderen en minder validen, de niet zelfredzame personen die zogenaamd ‘zelfstandig’ wonen. Met de kennis en ervaring die al ruim beschikbaar is, wordt het steeds moeilijker die grote verantwoordelijkheid te ontlopen.

Marktwerking van duurzaamheid en brandveiligheid

De waarde van een object zal dus steeds meer ook worden bepaald door hoe brandveilig een gebouw is, gezien vanuit de bestemming en de totále bouwaard, inclusief de gebruikte isolatiematerialen, gevelbeplating, rookscheiding  et cetera. Wie zal in de toekomst nog willen investeren in een brandonveilig gebouw? Uitsluitend voldoen aan de minimale wettelijke eisen, is zéér vaak ruim onvoldoende om een gebouw ook werkelijk brandveilig (lees: vluchtveilig) én brandbestendig te noemen.

Hoe brandveilig is een duurzaam gebouw eigenlijk?

Ook de vermeende duurzaamheid van een gebouw zal steeds vaker ter discussie komen te staan. Immers, hoe duurzaam is een gebouw wérkelijk, als het tegelijkertijd brandónveilig is (lees: niet brandbesténdig) en bij verzekeraars te boek staat met het ‘afbrandscenario’? Wegkijken en eenvoudig de premie verhogen zodra de schadelast toeneemt zal op steeds meer maatschappelijke afkeuring kunnen rekenen.

Duurzaamheid versus brandveiligheid

Een duurzaam beleid ten aanzien van brandveiligheid draagt bij aan een beter milieu en aan een gunstige(r) ranking op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Leiders zullen zich steeds meer moeten verantwoorden over de duurzaamheid van hun beleid. Ter voorkoming van reputatie-schade, maar ook om het bedrijfseconomische belang te dienen, een betere premie-schade-verhouding en minder kosten (combined ratio). Door de kern van het probleem -teveel branden en slachtoffers- te onderkennen en aan te pakken, zal brandpreventie- en veiligheid een economische factor van belang worden. Selectie aan ‘de voorkant’ is bovendien veel eenvoudiger dan aan ‘de achterkant’. Besturen via ‘de achteruitkijkspiegel’, zal (te) grote verrassingen opleveren. Verzekeraars die het voortouw nemen, zullen snel kunnen profiteren van minder schade, minder kosten én een duurzaam imago.

De toekomst van financieren en verzekeren: de vervuiler betaalt en risicobewustzijn loont!

Verzekerden zullen niet langer eenvoudig kunnen zeggen: “Ik ben toch goed verzekerd?” en daarmee het vraagstuk van brandveiligheid wegwuiven. De markt zal hen gaan dicteren, de verzekerbaarheid zal ‘duurzaam gaan veranderen’. Brandpreventie zal een economische factor van belang worden. Dat vertaalt zich in een premie die past bij het wérkelijke brand- en aansprakelijkheidsrisico dat wordt gelopen bij een veilig respectievelijk onveilig gebouw. Dat zal tot meer premiedifferentiatie leiden (trade-off).

Naarmate dit onderwerp hoger op de agenda komt, zal de waarde van onveilige gebouwen dalen, waardoor financieren en verzekeren problematischer zal worden. In ieder geval ánders, de risicopremies zullen (mogelijk fors) stijgen. De betere risico’s kunnen daarentegen dan een lagere premie verwachten, immers ‘de vervuiler betaalt’.

Kies voor de Assurtiefmethode

De Assurtiefmethode is een doordachte manier om het risicobewustzijn te bevorderen, juist óók -in úw belang!- bij uw buren. Kies door samenwerking voor meer continuïteit van uw bedrijf én een lagere premie. Assurtief biedt u daarvoor een onafhankelijk online platform, gratis door sponsoring. Door uw aanmelding brengt u, zónder verder nog iets te doen, een positieve communicatie in uw omgeving op gang. U zet daarmee het onderwerp 'brandveiligheid en bewustwording' op de kaart. Dat is winst!

Lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage