Steeds meer wetgeving en regelgeving is contraproductief

Gepubliceerd op: . .

Wetgeving en regelgeving voorkomen een grote brand als deze niet

Ingewikkelder wetgeving en regelgeving voorkomen geen brand.

De meeste ondernemers willen regels wel naleven. Algemeen bekend is ook dat sommige regels en clausules in brandpolissen niet wórden of soms zelfs redelijkerwijs niet kúnnen worden nageleefd. Of het is gewoon tevéél, wie leest een gebruiksaanwijzing van het begin tot het einde? Dat wetend, is het beter óf die regels te heroverwegen óf zorgvuldig en nauwgezet te communiceren en zonodig af te dwingen. En vóórdat zich iets voordoet, in plaats van achteraf bij schade vaststellen dat niet conform de afspraken is gehandeld, waardoor de uitkering op het spel komt te staan. Dat geldt voor zowel wet- en regelgeving als voorwaarden en clausules in polissen.

Wetgeving en regelreflex

Regels op regels... Als er iets fout is gegaan, vragen we ons onvoldoende af hoe dat komt, maar beantwoorden we de ontstane situatie met nóg meer regels en clausules. Alsof dát het onwenselijke gedrag of de situatie zal veranderen. Niets is minder waar, het wordt complexer en mogelijk onbegrijpelijker. De gemiddelde verzekerde heeft steeds meer deskundigheid nodig om erachter te komen waaraan hij moet voldoen om niet in conflict te komen met overheden, instanties en verzekeraars, die ieder zo hun eigen regels hebben. Voor je het weet heb je een compliance-officer nodig, die uiteraard alles maximaal in procedures zal vastleggen... Angst, wantrouwen en een afvinkcultuur komen dan in de plaats van gezond verstand, met mogelijk juist passiviteit tot gevolg. Dat is bepaald geen stimulans tot zelf nadenken en het nemen van eigen (maatschappelijke) verantwoordelijkheid.

Hoe dan?

Regels geheel afschaffen is uiteraard geen optie, maar wel maximaal beperken en de regels díe er zijn daadwerkelijk handhaven. Op begrijpelijke wetgeving en regels is iemand ook werkelijk aan te spreken. Dat is altijd al zo geweest. Net als bij aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de onrechtmatige daad, die ook ruimte laat voor interpretatie (citaat BW 6:162, lid 2: ...met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt... ). Aanspreken dus, op wetgeving en regelgeving die redelijkerwijs te begrijpen én uitvoerbaar is. Zolang er teveel regels zijn die we niet of maar half kunnen begrijpen, zullen we er alleen maar aan voldoen omdat het nou eenmaal moet. We zien immers door de bomen het bos niet meer. Het eigen denkvermogen wordt uitgeschakeld, eigen verantwoordelijkheid nemen zal juist afnemen in plaats van toenemen. Een ondernemer zal er voor zorgen dat hij de juiste certificaten ('papiertjes') in huis heeft, maar het waaróm van bijvoorbeeld brandveiligheid zal hem ontgaan. Voldoet hij aan het Bouwbesluit 2012, dan is de brandveiligheid naar zijn beleving goed, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn of is, sterker vaak helemaal niet! Dat zijn immers minimumeisen, die niets hoeven te zeggen over de brandbestendigheid in het kader van bedrijfscontinuïteit. Heeft hij een NEN-'zoveel'-certificaat dan is alles in orde..., maar wát precies en waarom? Lees ook eens de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Échte preventie is zélf nadenken

Veel ondernemers doen dat naar vermogen, maar getuige de ontwikkeling van het aantal 'miljoenenbranden' kan en moet het beter. Denk daarbij ook aan het omgevingsrisico. Als het bij het ene bedrijf goed voor elkaar is en bij een aangrenzend bedrijf niet, heb je bij brand het nakijken. Dan wordt iemand de dupe van andermans (vaak onbedoelde) risicovol gedrag. Lees meer bij de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Niet iedereen is hetzelfde...

Er zijn verschillende type ondernemers, ook ondernemers die bewust gebruik maken van de onduidelijkheid of regels overtreden en maximaal profiteren van het gebrek aan handhaving. Lees 'Welk type ondernemer bent u op de schaal van zeven'?

Uniek platform

Bent u de ondernemer of instelling die risicobewust is of wil zijn en zelf wil nadenken over wat te doen om de continuïteit van zijn bedrijf maximaal te borgen? Doe dan mee en zet échte preventie op de kaart! Dat kan eenvoudig en kosteloos. Maak gebruik van de voordelen die Assurtief biedt door aanmelding op het platform.

Promotie échte preventie

Bent u de verzekeraar, het bedrijf  of instantie die echte preventie ook wil bevorderen, kom dan nú in actie en sponsor Assurtief.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage