Waarom échte preventie niets extra kost

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Bewustwording voorkomt schade en levert dus juist geld op.

Veel gevallen van brand zijn eenvoudig te voorkomen, mits er voldoende bewustzijn is van bepaalde risico's. Goede orde en netheid, zorgvuldig omgaan met afval levert al een enorme winst op. Ook het besef dat een relatief klein defect aan de elektrische installatie, een apparaat, een verlengsnoer of snoerhaspel het begin van een grote brand kan zijn is pure winst. Allemaal zaken die 'tussen de oren' moeten zitten en eigenlijk niks kosten. Deze ogenschijnlijk simpele dingen zijn juist van heel groot belang. Het draagt bij aan preventief denken in het algemeen. Bij veel bedrijven is het op hoofdlijnen goed voor elkaar, maar het zijn juist de 'kleine dingen' die het doen. Daarover blijven communiceren is lucratief. Het draagt in de eerste plaats bij aan meer bedrijfscontinuïteit. En minder schade betekent ook minder premie.

Voorkomen doe je samen met de buren

Hoe goed het bij u ook voor elkaar is, de zwakste schakel bepaalt het totale risico. Veel bedrijven lopen risico's in hun directe omgeving, waar zij geen weet van hebben en/of geen directe invloed op kunnen uitoefenen. Daarom is samenwerken zo belangrijk. Samen met omliggende bedrijven het onderwerp agenderen en aandacht geven.

Samen misverstanden opruimen

Stel uzelf de 'Drie brandende vragen over uw buurman'. U kunt de dialoog met uw buren beginnen door u aan te melden bij Assurtief. Hoe meer ondernemers dat doen des te krachtiger het signaal en de dialoog in uw omgeving. 

Assurtief stimuleert het risicobewustzijn

Als u behoort u tot de categorie risicobewuste bedrijven en instellingen, help dan in uw eigen belang mee om het onderwerp van voorkomen van brand te verspreiden. Assurtief biedt u daarvoor een uniek platform. Assurtief zet op een strategische wijze het risicobewustzijn en preventie op de kaart.

Verzekerden kunnen zich eenvoudig en kosteloos aanmelden bij Assurtief. Maak gebruik van de voordelen van Assurtief.

Promotie échte preventie

Verzekeraars (en anderen) kunnen echte preventie promoten door sponsor te worden van Assurtief. Lees hier meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage