Waarom taxatie net zo belangrijk is als preventie

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Onjuiste waardebepaling kan ernstige gevolgen hebben.

Voorkom onduidelijkheid over de schadevergoeding.

Preventie en taxatie

De continuïteit van uw bedrijf wordt het meest gewaarborgd door de juiste preventieve maatregelen, het voorkómen van brand. Mocht het zich onverhoopt toch voordoen, is het zaak goed verzekerd te zijn. Op voorhand weten wat u van uw verzekeraar kunt verwachten is een belangrijke bijdrage aan de continuïteit. Als direct duidelijk is wat de verzekerde waarden zijn van de gebouwen en inventarissen, kunt u een vlotte(re) schaderegeling verwachten. U kunt waarden vooraf laten bepalen en deze deskundigentaxatie (7:960 BW) vastleggen in de polis, dan wéét u waar u ingeval van schade aan toe bent. Denk daarbij ook aan de in de polis genoemde rectificatiebepaling. Vraag uw taxateur of adviseur.

Drie grote misverstanden

Er bestaan de nodige misverstanden over brand, lees daarom de 'Drie grote misverstanden over brand'.

Assurtief helpt klanten

Assurtief informeert en streeft er naar het risicobewustzijn te vergroten en preventie nog meer op de kaart zetten. Verzekerden kunnen daarbij helpen en zich kosteloos aanmelden bij Assurtief.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage