Brandstichting in vakantietijd

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Tijdens langere afwezigheid veel grotere kans!

Verwijder daarom, juist nu in vakantietijd, afvalcontainers en onnodig brandbaar materiaal rondom uw bedrijf!

Een schrikbarend maatschappelijk probleem

Kijk bij publicaties 'Preventie brandstichting' en lees het artikel in de Beursbengel, vakblad voor de verzekeringsbedrijfstak, van juni 2017: 'Koppeling van daderkennis aan het voorkómen van brandstichting' (auteur: G. de Haas).

Jaarlijks worden in Nederland rond de 40.000 brandstichtingen gerapporteerd, 26.000 buitenbranden en 14.000 binnenbranden. Ongeveer 85% van de buitenbranden en 20% van de binnenbranden worden veroorzaakt door brandstichting. Slechts een vijfde van deze misdrijven wordt opgelost.  

Voorkomen is vaak eenvoudig

Gelegenheid maakt niet alleen de dief, maar ook de brandstichter! Vandalisme is in 45% van de vele duizenden gevallen de oorzaak van brand, 8% zijn mensen die brand 'leuk' vinden. Een kwart is psychisch gestoord, 11% wil bewust kwaad aanrichten, zoals wraak na ontslag. Oplichting is in eveneens 11% van de onderzochte gevallen de drijfveer. Zorg er dus voor dat u geen gemakkelijke prooi wordt voor vandalen en mensen die brand 'leuk' vinden en u hebt de kans op brandstichting al minstens gehalveerd! 

Wetenschappelijk onderzoek

Deze gegevens komen uit een promotieonderzoek van mr.dr. Lydia Dalhuisen, die in oktober 2016 promoveerde op dit onderzoek naar brandstichting onder honderd brandstichters en zeshonderd brandgerelateerde dossiers van het Pieter Baan Centrum. 

Orde en netheid

Van groot belang is dus de orde en netheid, minimaliseren van brandbare buitenopslag en zorgvuldig omgaan met afval in en rond uw bedrijf. Maar óók bij de bedrijven in uw directe omgeving die een zeer grote invloed kunnen hebben op úw bedrijfscontinuïteit. Om grip te krijgen op dat omgevingsrisico kunt u zich als risicobewuste ondernemer gratis aanmelden bij www.assurtief.nl hét platform voor risicobewuste ondernemers. Lees de voordelen die dat met zich meebrengt.

Lees ook eens: Drie 'vreemde' tips om brand te voorkomen.

De urgentie van preventie

Verzekeraars kunnen de urgentie van échte preventie, voorkómen, onderstrepen door sponsor te worden van Assurtief. Klik hier voor meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage