Welk type ondernemer bent u op de risicoschaal van zeven?

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Premiedifferentiatie op basis van gedrag.

U bent druk met uw bedrijf, uw passie, uw levenswerk. Wat de oorzaak ook is, er zullen vast weleens momenten zijn dat preventie ongewild en onbedoeld enigszins op de achtergrond raakt. U moet al zoveel, bovendien preventie kost geld en dat is net als tijd vaak schaars. En als er dan ook nog eens járenlang niks gebeurt....

Preventie kost vaak niets

Geen tijd én geld. Ja, natuurlijk aan bepaalde zaken zijn wel kosten verbonden, maar opvallend vaak ook niet. Voorkomen door bewustwording kost niets. Opgeruimd staat netjes. Dat is ‘slechts’ een kwestie van aandacht-schenken-aan en gedrag. En ja, gedrag is niet makkelijk te veranderen. Sommige veranderingen wel, dat is gewoon een keuze ('buiten werktijd geen containers buiten'). Zodra de bewustwording vorm heeft gekregen wordt het eenvoudiger. Indien letterlijk de noodzaak wordt ingezien, zal het nauwelijks moeite meer kosten. Het is dan geïntegreerd in het risicogericht denken vanuit intrinsieke motivatie. Dan is het ‘goed willen doen’ een tweede natuur geworden en niet langer het afvinken van lijstjes met verplichtingen. Inderdaad soms ook verplichtingen die over de top lijken. Meestal zal dat echter niet het geval zijn.

Zodra dat punt van inzicht is bereikt zult u ....

 • gaan zíen dat een buurman pallets en ander brandbaar materiaal op zijn terrein heeft staan, maar ook bijna tegen úw gevel…. 
 • uw bedenkingen hebben als een personeelslid een frituurpan heeft geregeld voor een kroketje tijdens de lunch....
 • dat zichtbaar overjarige koffiezetapparaat dat het 'wonderwel nog steeds doet' voor een paar tientjes vervangen....
 • een ‘onschuldige’ lekkage bij een koffieautomaat, die op de plaats waar het staat een 'niet onschuldige' kortsluiting kan veroorzaken, willen voorkomen (TU, Delft, schade €140.000.000)….
 • roken alleen toestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. U gaat dan ook zien waar gerookt wordt, terwijl dat niet mag. Daar waar de peuken liggen en uiteraard géén asbak staat, maar misschien wél een afvalcontainer.…
 • alert zijn bij het gebruik van verlengsnoeren of het zien van een defecte wandcontactdoos et cetera....
 • uitpuilende afvalcontainers van uzelf of de buren tegen de gevel of onder een overkapping het liefst direct weg willen hebben.…
 • zich direct afvragen bij het zien van brandgevaarlijke werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een dakreparatie, of dat wel veilig gebeurt....

De lijst is uiteraard nog langer te maken, maar duidelijk is dat kleine oorzaken in de praktijk grote gevolgen laten zien. En natuurlijk, niet élke schade is te voorkomen, anders dan door soms niet realistische en grote investeringen. Juist voor die gebeurtenissen bent u natuurlijk verzekerd.

De schaal van 7

De motivatie om aan preventie te doen is vaak goed, maar om verschillende redenen soms ook onvoldoende. De meeste ondernemers willen het wel ‘goed doen’. De méésten, dat impliceert niet iedereen… Het Pareto-principe, de 80-20-regel, is ongetwijfeld ook hier wel op verschillende manieren toe te passen. 

Welke ondernemers-types kunnen we onderscheiden:

 • De top-klant: de zeer risicobewuste ondernemer, waar zelden iets op aan te merken is. Die zeer actief handelt vanuit intrinsieke motivatie om schade te voorkomen.
 • De uitstekende klant: de risicobewuste ondernemer, die het goed weet én ook goed doet, maar een enkele keer nog wel een aanwijzing in de goede richting krijgt.
 • De goede klant die goed geïnformeerd moet worden: de minder risicobewuste ondernemer, die absoluut van goede wil is, maar ónbewust regelmatig dingen doet of laat die niet verstandig zijn.
 • De klant die strakke regels nodig heeft: de minder risicobewuste ondernemer, die vanuit eigen economisch korte-termijn-belang handelt en soms enigszins bewust preventie een lage prioriteit geeft.
 • De risicovolle klant: de minder risicobewuste ondernemer, die ongeïnteresseerd en onverschillig is en van daaruit een lage bereidheid tot preventie laat zien.
 • De risicovolle berekenende klant: de risicobewúste ondernemer, die vanuit eigen economisch korte-termijn-belang handelt en investeren in preventie een lage prioriteit geeft.
 • De zeer risicovolle berekenende klant: de risicobewúste ondernemer, die vanuit (verondersteld) eigen gewin preventie en regelgeving maximaal omzeilt.

Brandveiligheid

Vele honderden ondernemers ervaren de vaak ernstige gevolgen van een brand. Jaarlijks komen zo'n 150 zéér grote branden voor met een schade variërend van  één tot soms meer dan honderd miljoen euro. Verstoring van de bedrijfscontinuïteit is vaak nog ernstiger dan de materiële schade. Ook relatief geringe schade kan zo'n ernstige verstoring tot gevolg hebben.

Risicobewustzijn

Door samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken, zet Assurtief via het platform het omgevingsrisico op de kaart. Het risico van brand houdt niet op bij de grens van een bedrijf. Inzicht krijgen in dat risico gecombineerd met het bevorderen van het bewustzijn is in ieders belang. Assurtief zorgt voor een strategische en structurele aanpak en kijkt over de grenzen van zowel de bedrijven als de verzekeraars heen. Assurtief stelt vooral vrágen, zoals de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Élke brand minder is pure winst

Zonder noemenswaardige investeringen is het al mogelijk veel resultaat te boeken. Alle preventie begint bij bewustwording en bewustzijn kost niets. Het moet alleen worden gestimuleerd, via de Assurtiefmethode

Assurtief faciliteert

Assurtief neemt het initiatief en biedt risicobewuste ondernemers een uniek platform voor samenwerking. Assurtief zet samen met u preventie op de agenda.

U kunt zich kosteloos en eenvoudig aanmelden bij Assurtief.

Zie wat iedereen ziet en doe wat niemand doet!

Assurtief, ook voor verzekeraars

Verzekeraars kunnen echte preventie promoten door sponsor te worden van Assurtief. Klik hier voor meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage