Voor je gaat bouwen, kopen of huren, kijk naar de buren...

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Vooral bij gebouwen waar meerdere bedrijven in gevestigd zijn en bij aansluitende of dichte bebouwing.

Als u zich gaat vestigen op een plaats waar rondom de brandveiligheid op orde is, dan is de kans op verstoring van de bedrijfscontinuïteit het kleinst. Dat is dus in dat opzicht een aantrekkelijke plek. Is het daarentegen op één of meer plekken (dat kunnen buren zijn of medegebruikers van eenzelfde gebouw) niet op orde of er is een brandgevaarlijk bedrijf gevestigd, dan is de kans op brand aanmerkelijk groter. Dat geldt zeker ook als er in de directe omgeving sprake is van leegstaande panden. Stel uzelf daarom de Drie brandende vragen over uw buurman.

Assurtief laat zien wáár u koopt of huurt

U weet dan of u goed zit. U kunt bij Assurtief eenvoudig zien (op naam of postcode) welke bedrijven zich hebben aangemeld als risicobewuste ondernemer. Dat wordt mogelijk als veel bedrijven zich aanmelden. Meld u daarom direct gratis aan als risicobewuste ondernemer en zet daarmee brandveiligheid in uw omgeving op de kaart! Een investering van slechts 5 minuten!

Ook als u al gevestigd bént

Zijn er in uw omgeving bedrijven of medegebruikers die wel wat zouden kunnen verbeteren aan de brandveiligheid (belangrijk: orde en netheid), dan kunt u helpen dat te beïnvloeden. Eenvoudig door uzelf positief te onderscheiden door registratie bij Assurtief. Daar gaat een voorbeeldwerking op uw omgeving vanuit. Hoe meer bedrijven meedoen hoe krachtiger het signaal uiteraard wordt.

Help uzelf en uw omgeving

Iedereen heeft belang bij een veilige omgeving. Uzelf, omliggende bedrijven, huurders, verhuurders, verzekeraars, overheden et cetera. Door uw aanmelding levert u ook een bijdrage om uw omgeving en/of bedrijventerrein positief te profileren en veiliger te maken. Het vestigingsklimaat verbetert daardoor, leegstand wordt vermeden en bestreden. Panden die toch leeg komen zullen sneller weer worden verkocht of verhuurd. Criminelen zullen een omgeving waar actief op elkaar wordt gelet liever mijden. 

U bent de vérhuurder?

Naast dat u uzelf als gebouweigenaar kunt aanmelden, is het voor u interessant om uw huurder(s) te stimuleren zich óók aan te melden. U laat daarmee zien brandveiligheid serieus te nemen! Dat heeft een positieve invloed op de verhuurbaarheid en verzekerbaarheid van uw gebouw. Dat is zeker het geval bij bedrijfsverzamelgebouwen, waar lastig overzicht te krijgen is op het geheel van de gebruikers. Er hoeft immers maar één rotte appel tussen te zitten en iedereen wordt letterlijk of figuurlijk aangestoken. Daar zijn genoeg voorbeelden van!

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Direct aanmelden bij Assurtief

Contact opnemen voor meer informatie

Naar de homepage