Leegstand, reden tot zorg

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Kans op brandstichting, vandalisme, diefstal of illegale activiteiten veel groter.

Als u dicht in de buurt van een leegstaand pand zit is dat dus niet zonder risico.

Beperk preventie niet tot uw eigen terrein

Vaak beperken bedrijven het onderwerp brandpreventie tot de eigen onderneming. Logisch, want u hebt immers 'niks te maken' met aangrenzende bedrijven. Bovendien als het om een pand 'buiten bedrijf' gaat is er meestal ook weinig communicatie mogelijk. Leegstaande panden komen veel voor en dus is het belangrijk daarbij stil te staan. Niet uw verantwoordelijkheid, mogelijk wél uw probleem.

Lees ook 'Gelegenheid maakt de dief én de brandstichter'

Ook niet leegstaande bedrijfspanden

Invloeden van buitenaf kunnen ook zonder leegstand heel fors zijn. Die kunnen voortkomen uit de bedrijfsactiviteiten, maar ook als u bij aangrenzende bedrijven naast of achter het pand een caravan, boot, stapels hout, pallets of afval en rommel ziet staan of liggen, kunnen de gevolgen voor u ernstig zijn. Indien dat soort zaken in de verste uithoek van het terrein staan, is het risico -mogelijk onbedoeld- voor u zelfs groter dan voor het aangrenzende bedrijf.

Voorkomen doe je bij voorkeur samen

Samen met de omgeving preventie op de kaart zetten is via Assurtief eenvoudig te realiseren. Kijk hier hoe Assurtief precies werkt.  

Meedoen is belangrijk

Vanzelfsprekend gaat het pas werken als veel ondernemers meedoen. U kunt zich door registratie bij Assurtief postitief onderscheiden als een risicobewuste ondernemer. Lees op deze website alles over de voordelen en meld u gratis aan als deelnemer.

Corrigerende werking

Bedrijven die niet meedoen gaan opvallen, bij u én andere bedrijven in uw omgeving. Daar gaat een corrigerende werking vanuit. Ook uw verzekeraar gaat zien welke bedrijven preventie mogelijk minder serieus nemen. Zij zullen hun inspectie-aandacht meer selectief kunnen richten op de niet-deelnemers. Assurtief zal actief proberen alle bedrijven in uw omgeving te bewegen om óók mee te doen.

Assurtief zet omgevingsrisico op de kaart

Verzekeraars kunnen de urgentie van échte preventie onderstrepen door sponsor te worden van Assurtief. Klik hier voor meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage