Hebt u ook een áfbrandmeldinstallatie?

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

85% van bedrijfsmatige panden staan te boek met een afbrandscenario.

 

Mijn pand is toch 'brandveilig' verklaard?

Zeker dat kan, maar meestal is dat niet meer dan 'vluchtveilig' op basis van het Bouwbesluit, terwijl ook dát niet altijd zo is. Men gaat bij de meeste gebouwen namelijk uit van zelfredzame mensen, terwijl dat zeker niet altijd het geval is. Denk aan ouderen en gehandicapten die met -soms grote- beperkingen zelfstandig wonen en/of werken.

En hoe 'brandveilig' is het pand van uw buurman?

Het kan bij u goed voor elkaar zijn, maar bij aangrenzende en omliggende bedrijven niet. Ook een bedrijfsverzamelgebouw brengt risico's van anderen zeer dichtbij. Uw bedrijf gaat dan mogelijk mee in vlammen op. Hoe goed u het dus ook voor elkaar hebt, als dat in uw directe omgeving niet zo is wordt u getroffen door andermans (meestal onbewust) risicovolle situatie of gedrag. Uw inspanningen worden dan volkomen teniet gedaan. De oplossing is samenwerken! Assurtief biedt u eenvoudig én gratis die gelegenheid.

Kijk om u heen en naar elkaar, stimuleer het risicobewustzijn

Vraag één: Kent u uw directe omgeving goed en weet u welke activiteiten daar plaatsvinden?

Vraag twéé: Is de zichtbare orde en netheid daar volgens u goed?

Vraag drie: Is er brandbare buitenopslag, zoals pallets of (uitpuilende) afvalcontainers? 

De afloop van een brand is al bij de bouw bepaald

Indien u voldoet aan het Bouwbesluit, voldoet u aan minimale eisen die gelden voor een 'brandveilig' gebouw. Dat is géén ontwerpnorm, maar een kritische ondergrens! Brandscheidingen en compartimentering die én (nog steeds) goed functioneren én voldoen aan úw eigen eisen kunnen een afbrandscenario voorkomen. Verder niets, de brandweer zal ú vaak niet kunnen redden, hoogstens de buren door die panden nat te houden.

Brandmeldinstallatie vaak niet meer dan 'afbrandmeldinstallatie'

Indien er geen 24/7 onmíddellijke opvolging door de brandweer is, weet u door de meldinstallatie waarschijnlijk als één van de eerste dat uw bedrijf gáát afbranden... In sommige gevallen van automatische brandmeldingen zal namelijk eerst 'persoonlijke verificatie' van de brandmelding plaatsvinden alvorens de brandweer uitrukt.

Voorkom schijnveiligheid

Wet- en regelgeving, keuringen, brandblussers en meldinstallatie (BMI) ten spijt. Ook al is 'alles voor elkaar', échte preventie is voorkómen van brand en dat begint vóór de brand met risicobewustzijn. De eerstverantwoordelijke is de gebruiker van een gebouw, dat bent u als ondernemer. Niet de overheid, niet de brandweer, niemand anders dan u. Assurtief zet met en voor u échte preventie op de kaart, samen met de omliggende bedrijven, úw buren!

'If you're not part of the solution, you're part of the problem'.

Laat u niet verrassen Drie grote misverstanden over brand, misverstand één en twee kent u nu al, maar lees ook nog even misverstand drie! 

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage