Assurtief belooft snelle verbetering rendement brandportefeuille

Gepubliceerd op: . .

strategy

Hoe doe je dat slim én eenvoudig?

 

Krijgen door wég te geven...

Verbetering van het technisch resultaat én substantiële verlaging van de operationele kosten kunnen gemakkelijk worden gerealiseerd, door de juiste verzekerden aantrekkelijke aanbiedingen te doen. Bevorder échte preventie, voorkómen, via de Assurtiefmethode.

Pro-actief

Bied bestaande verzekerden, als zij zich kosteloos aanmelden bij Assurtief, bijvoorbeeld een extra service aan of een korting op de brandpremie. Doe dat vóór ze er zelf om gaan vragen. Mogelijk een extra korting, indien zij de triple-A-status krijgen. In dat geval hebt u namelijk ook een uniek zicht op de elders verzekerde belendingen of medegebruikers van een bedrijfsverzamelgebouw.

Natuurlijke selectie

Indien de verzekerde niet op uw (herhaalde) aantrekkelijke aanbod ingaat, is het zinvol juist dát verzekerde bedrijf onder de aandacht te brengen van een risicodeskundige, zodat de reden kan worden achterhaald. Een inspectie is dan wellicht zinvol en eventueel kan aanscherping van preventie-eisen, aanpassing van de premie of mogelijk zelfs beëindiging van het contract het gevolg zijn.

(Her)ken uw klant op de risicoschaal van zeven

Ontdek de voordelen van een strategische benadering van brandpreventie. Uw verzekerden zijn onder te verdelen in zeven categoriën. Met wie doet u zaken?

Toonaangevend

U neemt het initiatief en zorgt dat u leading bent, voordat anderen de mogelijkheden van Assurtief gaan benutten. Neem een voorsprong op de concurrentie. U geeft de juiste klanten nú al korting, waarmee u uw positie in de markt versterkt én ondertussen ook nog een gezondere brandportefeuille realiseert.

Wacht niet af

De langst afwachtende partij zal uiteindelijk bovengemiddeld vaak geconfronteerd gaan worden met de minder risicobewuste verzekerden. De verzekerden die niet kunnen of willen behoren tot de groep 'risicobewuste ondernemers' zullen immers in de markt toch hun weg zoeken.

Automatische screening brandportefeuille

Uw brandportefeuille wordt door deze aanpak automatisch gescreend, voor een belangrijk deel door selfassessment van de verzekerde, maar ook via monitoring door Assurtief. De actieve en risicobewuste ondernemer kan zich als zodanig kenbaar maken, terwijl zij die dat niet of minder zijn de risicotechnische aandacht krijgen die nodig is.

Efficiënte inzet inspectiecapaciteit

Veel routine-inspecties zullen overbodig worden of meer steekproefsgewijs plaatsvinden. Dat leidt tot een forse kostenbesparing. Verzekerden die risico-technisch niet of minder acceptabel zijn worden indirect 'zichtbaar'. Sommige verzekerden zullen zich namelijk om 'begrijpelijke redenen' niet graag aanmelden, zeker indien er sprake is van illegale activiteiten. Hen wacht immers onaangekondigde monitoring van Assurtief. Bovendien komt Assurtief óók bij die verzekerden, waar een 'gewone' inspectie vanuit het oogpunt van kosten nooit plaatsvindt!

Met deze aanpak zal de schadelast binnen de gescreende portefeuille dalen, mede ook doordat het eenvoudiger mogelijk wordt om het gehele risico al vóór acceptatie te weren óf tijdig af te voeren uit de brandportefeuille.

Minder kosten en schade rechtvaardigt korting

Voor alle betrokken partijen voordeel, behalve voor die verzekerden die dat terecht níet verdienen. Door actief, innovatief en slim de markt te bewerken onstaat er bovendien een nieuw wervingskanaal dat de juiste ondernemers aantrekt.

Elke verzekeraar die zich wil profileren als een verzekeraar die een vernieuwende kijk op risicobeoordeling stimuleert kan sponsor worden van Assurtief.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage