Meer dan brand alleen, VNAB Visie 2015

Gepubliceerd op: . .

Uitslaande brand

De stelling: Brand is niet complex; het brandt wel of het brandt niet! Was het maar zo simpel. De praktijk leert dat de gevolgschade door bedrijfsstilstand vaak vele malen groter is dan de materiële schade zelf. Bovendien zijn veel bedrijven afhankelijk van elkaar, waardoor er de nodige niet onderkende risico's op de loer liggen. Dat vergt aandacht en bewustwording.

 

Onderschatting risico van de buren

De risico's van brand bij omliggende bedrijven worden eveneens vaak onderschat. Niet zelden gaat door een brand ook één of meer aangrenzende bedrijven mee in vlammen op of er is fikse schade door rook, roet en brandblussing. Op z'n minst is er aanzienlijke overlast.

Geen zicht of invloed op de omgeving

U hebt weinig tot geen zicht of invloed op dat risico, terwijl u dat wél ernstig kan treffen. Samenwerking en bewustwording in uw eigen directe omgeving bevorderen is dus van groot belang. Assurtief biedt daarvoor een platform. Risicobewuste ondernemers kunnen zich kosteloos aanmelden/registreren. Assurtief vraagt u géén bedrijfsgevoelige informatie.

Ga voor de triple-A status

U kunt door aanmelding in aanmerking komen voor de triple-A-status, indien de omliggende bedrijven zich óók hebben aangemeld. Met die status kunt u zich bij uw verzekeraar positief onderscheiden en de laagste brandpremie niet alleen krijgen, maar u verdient die ook!

Aanmelden is belangrijk

Indien (veel) bedrijven zich aanmelden, bieden zij verzekeraars niet alleen inzicht in hun eígen risico, maar ook in het risico van de buren. Dat is uniek, want uw buurman is vaak ergens anders verzekerd dan u. In dat geval heeft uw verzekeraar óók niet of nauwelijks de mogelijkheid om het risico van de omliggende bedrijven te beoordelen of invloed op uit te oefenen. Zij hebben immers geen toegang tot dat bedrijf, met alle gevolgen van dien.

Natuurlijke selectie

Bedrijven die zich (al dan niet bewust) niet aanmelden gaan op enig moment opvallen. Niet ondenkbaar is, dat zij de bedrijfsvoering en preventie minder op orde hebben dan u of niet voldoen aan eenvoudige basisregels.

Publicatie deelnemers

Zodra een substantieel aantal bedrijven zich hebben aangemeld, zal Assurtief de deelnemerslijst op de website openstellen, zodat iedereen die dat wil kan zien of en hoe een bedrijf geregistreerd staat. Zeer interessant is dat u dan óók kunt zien (zoeken op postcode) welke verzekeraars in uw omgeving sterk vertegenwoordigd zijn. Dat is aannemelijk niet zonder reden. Die verzekeraars nemen Assurtiefdeelnemers kennelijk serieus door hen een scherpe premie te bieden!

Themanummer VNAB Visie Brand

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage