Assurtief stelt vragen..

Assurtiefmethode

U kent de antwoorden!

Gelijkwaardigheid als basis

'Connect before you correct' 

Assurtief legt contact en stelt u vragen. U weet vaak zelf het beste waar de risico's in uw bedrijf liggen.

Bescheiden verzoek

Bescheidenheid getuigt van respect en geeft ruimte voor een gelijkwaardig gesprek. De visie van professor Edgar Schein  ('Humble Inquiry') is een krachtige stimulans voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hij pleit voor het aangaan van een relatie op basis van nieuwsgierigheid, betrokkenheid en belangstelling. Ook met de medewerkers van uw bedrijf. Uit onderzoek naar rampen blijkt steeds weer dat zij over informatie beschikten die de schade had kunnen voorkomen of beperken.

Verzekeraars stellen vaak eisen

Deels onontkoombaar, ze beschermen daarmee hun verzekerden, die anders bepaalde maatregelen misschien niet zouden nemen. Ze beschermen daarmee ook zichzelf, door niet uit te hoeven keren bij het ontbreken van de vereiste preventieve maatregelen. Echter, ongewenste situaties bestrijden met alsmaar meer regels is onwenselijk en brengt bovendien geen oplossing.. 'Steeds meer regels contraproductief'.  

Wat levert meedoen op?

Meer bedrijfscontinuïteit en een lagere premie, omdat ú het verdient! Zelfbewust omgaan met risico's, samen met de bedrijven in uw directe omgeving. Doe daar uw voordeel mee! Meld u gratis aan en laat het uw verzekeraar of adviseur weten, zie de voorbeeldbrief.

Ga voor triple-A

Als omliggende bedrijven ook deelnemer van Assurtief zijn, geeft dat u én uw verzekeraar zeer waardevolle en unieke informatie. U kunt dan in aanmerking komen voor de double-A of triple-A-status. Daarmee onderscheidt u zich nóg krachtiger.

Omgevingsrisico

Vaak is er weinig zicht op het risico van aangrenzende bedrijven, terwijl de invloed op de continuïteit van uw bedrijf bijzonder groot kan zijn. Een sterk onderschat risico. Assurtief laat op de website zien of omliggende bedrijven of medegebruikers van eenzelfde pand zich ook hebben aangemeld.

Natuurlijke selectie

Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer de bedrijven die dat (soms bewust) niet doen gaan opvallen.

Direct aanmelden bij Assurtief

Naar de homepage

"If you're not part of the solution, you're part of the problem"