Zelf de regie nemen

Staat voor
Meer continuïteit, eerlijke(r) premie.

Kies voor invloed

Kies voor eerlijke solidariteit

Betaal niet langer onredelijk veel mee aan onnodig veroorzaakte schades. Sluit u aan bij Assurtief, het unieke collectief van verzekerden die structureel minder schade veroorzaken. Brand kan natuurlijk iedereen overkomen. Gewoon een ongeluk of 'domme pech', soms ook vanuit onwetendheid. Véél erger is (waar de goedwillende verzekerden voor opdraaien) als brand ontstaat vanuit onverschilligheid of eigenbelang, niet zelden met zéér grote gevolgen. De bekende goeden lijden dan onder de kwaden.

Unieke marktinformatie

Zodra er voldoende bedrijven meedoen maakt Assurtief alle deelnemende bedrijven op de website voor iedereen zichtbaar, óók waar zij verzekerd zijn. Daardoor onstaat er een unieke eigen marktwerking binnen de groep deelnemende bedrijven. Welke verzekeraars bij risicobewuste ondernemers goed in de markt liggen kunt u dan in één oogopslag zien.

Méér continuïteit, mínder regels

De praktijk lijkt te bewijzen, dat het effect van steeds meer regelgeving contraproductief werkt. Het bevordert zeker niet het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Assurtief kiest daarom voor de Assurtiefmethode.

Inzicht en invloed

Zijn omliggende bedrijven ook risicobewust? Assurtief laat zien wie zich hebben aangemeld. Ook wie niet meedoen worden dan indirect zichtbaar, unieke informatie! Bij brand is vaak ook ernstige schade bij andere bedrijven. Geef daarom door uw aanmelding een belangrijk signaal af. U bevordert daarmee het risicobewustzijn in uw omgeving en zet preventie op de kaart.

Krachtenbundeling

Assurtief zet zich er voor in dat verzekeraars deelnemers van Assurtief automatisch een 'serieuze' korting op de premie gaan geven. Hoe meer bedrijven meedoen des te krachtiger hun invloed wordt.

De Assurtiefmethode geeft u als verzekerde een gelijkwaardige positie.

Beloning goed gedrag

De premie kan voor optimaal risicobewuste bedrijven lager zijn. Van belang is wel dat zij zich verzamelen op het platform. Maak het bespreekbaar bij uw adviseur of verzekeraar, zie de voorbeeldbrief.

Onafhankelijk

Meedoen met Assurtief staat los van de relatie met uw adviseur of verzekeraar. U kunt via Assurtief geen verzekeringen afsluiten. 

Direct aanmelden bij Assurtief

Naar de homepage