Vertrouwen & samenwerken

Staat voor
Meer continuïteit, eerlijke(r) premie.

Invloed op omgeving en verzekeringsmarkt

Kies voor eerlijke solidariteit

Betaal niet langer onredelijk veel mee aan onnodig veroorzaakte schades. Sluit u aan bij Assurtief, het unieke collectief van verzekerden. Brand kan natuurlijk iedereen overkomen. Gewoon een ongeluk of 'domme pech'. Soms ook vanuit onwetendheid. Véél erger is als brand ontstaat vanuit onverschilligheid, niet zelden met zéér grote gevolgen. Wie draait daar voor op? De bekende goeden lijden onder de kwaden.

Unieke marktinformatie

Zodra er voldoende bedrijven meedoen maakt Assurtief al die bedrijven op de website voor iedereen zichtbaar, óók waar zij verzekerd zijn. Daardoor krijgt u een uniek inzicht in de markt. Er ontstaat gaandeweg een eigen marktwerking binnen de groep deelnemende bedrijven. Welke verzekeraars goed in de markt liggen bij risicobewuste ondernemers kunt u dan in één oogopslag zien.

Méér continuïteit, mínder regels

Assurtief kiest voor de Assurtiefmethode, want de praktijk lijkt te bewijzen, dat het effect van steeds meer regelgeving contraproductief werkt. Het bevordert zeker niet het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Inzicht en invloed

Zijn omliggende bedrijven ook risicobewust? Belangrijk, want bij brand is vaak ook ernstige schade bij andere bedrijven. Assurtief laat zien wie zich hebben aangemeld. Indirect wordt ook zichtbaar wie niet meedoet.., mogelijk cruciale en unieke informatie! Een hoge deelnamegraad is van groot belang.

Geef door uw aanmelding een belangrijk signaal af. U bevordert in uw omgeving het risicobewustzijn en zet preventie op de kaart.

Krachtenbundeling

Assurtief zet zich er voor in dat verzekeraars deelnemers van Assurtief automatisch een 'serieuze' korting op de premie gaan geven. Hoe meer bedrijven meedoen des te krachtiger hun invloed wordt.

De Assurtiefmethode geeft u als verzekerde een gelijkwaardige positie.

Beloning goed gedrag

De premie kan voor optimaal risicobewuste bedrijven lager zijn. Van belang is wel dat zij zich verzamelen op het platform. Maak het bespreekbaar bij uw adviseur of verzekeraar, zie de voorbeeldbrief.

Onafhankelijk

Meedoen met Assurtief staat los van de relatie met uw adviseur of verzekeraar. U kunt via Assurtief geen verzekeringen afsluiten. 

Direct aanmelden bij Assurtief

Naar de homepage