Nablussen De Buitenwacht

Samenwerkende ondernemers

Meer bedrijfscontinuïteit

Assurtief is hét gratis platform waar risicobewuste bedrijven en instellingen samenwerken. Samen maximaal inzetten op het voorkómen van brand. Samen naar een beloning voor goed gedrag en een eerlijke(r) premie.

Kans en gevolg

Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Direct, door de ernstige gevolgen zelf te ervaren. Indirect, door er aan mee te betalen. De kans op is brand relatief klein en meestal overkomt het een ander. Onderschatting van de gevolgen ligt daardoor op de loer.

Oorzaak van buiten

Brandveiligheid reikt verder dan de (erf)grens van een onderneming. Elk aangrenzend gebouw of bedrijf kan een óngekend brandrisico vormen. Bij illegaliteit is zeker extra waakzaamheid geboden.

Drie brandende vragen over uw buurman'.

Brandveilig ook duurzaam

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Elke brand minder is voor iedereen púre winst. Brandveiligheid en duurzaamheid gaan hand in hand.

De kracht van eenvoud

Vertrouwen als basis

Assurtief biedt een uniek hulpmiddel om de continuïteit van uw onderneming te vergroten. Binnen 5 minuten, zonder rompslomp meedoen met een strategische samenwerking. Risicobewustzijn bevorderen vanuit intrinsieke motivatie. Bij verandering van gedrag is relatievorming cruciaal. Ook vertrouwen is daarbij een onmisbare pijler.

Invloed op omgeving

Met uw aanmelding zet u veiligheid letterlijk op de kaart en versterkt uw invloed op de marktwerking. Gunstiger premie en/of voorwaarden voor de deelnemers wordt daarmee mogelijk.

Openheid

Zodra een substantieel aantal bedrijven en instellingen meedoen, kan iedereen op de website zien wie dat zijn. Indirect dus óók wie niet meedoen... Dat geeft een uniek inzicht op de bedrijven om u heen. Aanmelden kan per direct en zónder kosten!

Platform is aanvulling

Administratief verandert er niets. Uw adviseur blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet te veranderen van verzekeraar. Informeer hen wel over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."