Nablussen De Buitenwacht

KIES VOOR CONTINUïTEIT

'Go Slow...To Go Fast'

Stilstaan en doen! Brandveiligheid ligt zó voor het oprapen. Letterlijk en figuurlijk opruimen. Juist nu! Tijd voor reflectie en creativiteit. Continuïteit topprioriteit geven. De handen ineenslaan, samenwerken. 

Preventie Goed Voor Elkaar

Zéker, de kans op brand is meestal relatief klein. Absoluut gezien, soms ongekend groot! De gevolgen zijn regelmatig zodanig van omvang, dat ze onze fantasie te boven gaan.

Grensverleggend

Ongekende gevolgen én ongekende oorzaken. Denk aan dichte bebouwing en bedrijfsverzamelgebouwen. Het omgevingsrisico wordt vaak onvoldoende gezien of als een probleem ervaren. Focus op risicobewustzijn. Kijk verder dan de (erf)grens. 

Kies Voor Kracht

Samenwerking is de sleutel naar meer brandveiligheid. Preventie is zo sterk als de zwakste schakel. Help daarom mee om brandveiligheid op de kaart te zetten. Aanmelding is niet alleen supersimpel, maar óók gratis. Kies voor méér continuïteit en zo mogelijk mínder premie op basis van de Triple-A-status.

Brandveilig Versus Duurzaam

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Steeds vaker blijkt duurzaam en brandveilig een ongelukkige combinatie. Zélfs een sprinklerinstallatie is dan soms machteloos. Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Door het zelf mee te maken óf door mee te betalen. Kom daarom in actie en meld u aan of sponsor Assurtief.

DE KRACHT VAN EENVOUD

Slimme Samenwerking

Ú maakt het verschil! Uw aanmelding is een versterking of juist het begin van een strategische samenwerking met uw omgeving. U zet bewustwording daarmee op de agenda en krijgt meer grip op de prijsvorming van uw brandverzekering. Wie betaalt die bepaalt...

Kraakheldere Voorwaarden 3.0

Dé pijler van Assurtief is vertrouwen. Daardoor is aanmelden zo eenvoudig en zijn de spelregels kraakhelder. Meedoen kan per direct. Binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Unieke Marktinformatie

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, ziet u bij Assurtief in één oogopslag welke verzekeraars goed in de markt liggen. Ondernemers en hun adviseurs maken hun keuze niet zonder reden... Stimuleer uw verzekeraar om risicobewust ondernemen te belonen. Succes kan niet zonder ú! Dus meld u gratis aan.

Een Verrijking

Assurtief verbindt ondernemers. Wie er meedoen wordt op deze website zichtbaar. Doel: brandveiligheid optimaliseren én een eerlijke premie realiseren. Bij Assurtief kunt u geen verzekeringen afsluiten.

Uw Adviseur Blijft

Geen administratieve rompslomp. Uw eigen adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt door uw aanmelding evenmin. Breng hen alleen eenvoudig op de hoogte van uw registratie bij Assurtief, zie voorbeeldbrief. De vrije markt doet de rest. Dat is nou de kracht van eenvoud!


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."