Nablussen De Buitenwacht

Kies voor continuïteit

Vind het dichtbij

Juist nú is alles dichtbij. Letterlijk en figuurlijk. Al dan niet thuis, we zijn meer op onszelf aangewezen. Tijd voor creativiteit en reflectie. Letterlijk en figuurlijk opruimen. Stilstaan, nadenken over brandveiligheid. Het ligt vaak voor het oprapen...

Preventie goed voor elkaar

Assurtief lost op wat geen probleem is... De relatieve kans op brand is immers vaak erg klein. Bovendien ligt de oorzaak niet zelden bij een ander. Wat de bron van brand ook is, de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot.

Grensverleggend

Het omgevingsrisico wordt vaak létterlijk over het hoofd gezien. Kijk over de (erf)grens van uw onderneming. Échte preventie is samen voorkomen. Help elkaar met voorkomen. Aanmelding is niet alleen supersimpel, maar óók gratis.

Beter een goede buur..

Samen sterk, op weg naar de Triple-A-status, want preventie is zo sterk als de zwakste schakel. Continuïteit topprioriteit geven. Focus op risicobewustzijn. Brandveiligheid op de kaart zetten.  

Meer invloed

Méér continuïteit en mogelijk mínder premie. Verbeter uw positie door samenwerking.

Brandveilig is ook duurzaam

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Kies daarom voor duurzaam. Hard nodig, want het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Door het zelf mee te maken óf door mee te betalen. Kom daarom in actie en meld u aan of sponsor Assurtief.

De kracht van eenvoud

Wie betaalt bepaalt

Door uw aanmelding ontstaat op een natuurlijke wijze een doordachte strategische samenwerking. U krijgt grip op de prijsvorming van uw brandverzekering.

Vertrouwen als pijler

Assurtief is een collectief dat zéér sterk op wederzijds vertrouwen is gebaseerd. Van belang is dat voldoende ondernemers zich aansluiten. Dat kan per direct en is binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Unieke marktinformatie

Versterk uw inkoopkracht. Laat u belonen voor goed gedrag. Bij Assurtief ziet u in één oogopslag welke verzekeraars goed in de markt liggen. Ook dat kan alleen als u meedoet, dus... wacht niet met aanmelden.

Assurtief is een verrijking

Assurtief verbindt ondernemers. Via Assurtief kunt u geen verzekeringen afsluiten. De doelstelling van het platform is meer brandveiligheid en een eerlijke premie realiseren. Zónder administratieve rompslomp.

Uw adviseur blijft

Uw eigen adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt evenmin.

Creëer uw eigen marktwerking

Informeer uw adviseur en/of uw verzekeraar over uw registratie bij Assurtief, zie voorbeeldbrief. Laat de vrije markt eenvoudig de rest doen. Ter ondersteuning biedt Assurtief u zo snel mogelijk nieuwe marktinformatie. Doe daar uw voordeel mee!


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."