Nablussen De Buitenwacht

Kies voor continuïteit

Dubbel voordeel

Meer continuïteit en minder premie. Verbeter uw positie bij onderhandelingen over premie, voorwaarden en condities van uw polissen. Kies voor meer invloed op de brandveiligheid in uw omgeving.

Kies voor samenwerking, dat kan gratis!

Voor en door ondernemers

Geef continuïteit topprioriteit. Échte preventie is voorkómen. Focus op risicobewustzijn. Zet brandveiligheid op de kaart. Sta samen sterk en ga voor de Triple-A-status, want preventie is zo sterk als de zwakste schakel. 

Grensverleggend

Het omgevingsrisico wordt soms létterlijk niet gezien. Kijk over de (erf)grens van uw onderneming. Brandveiligheid is bij voorkeur sámen voorkomen.

Preventie goed voor elkaar

De relatieve kans op brand is meestal klein. De gevolgen al snel nauwelijks voorstelbaar groot. Help elkaar met voorkomen. Meedoen is supersimpel en gratis.

Brandveilig óók duurzaam

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Kies daarom voor duurzaam. Dat is hard nodig, want het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Door het zelf mee te maken óf door mee te betalen. Kom in actie! Meld u aan of sponsor Assurtief.

De kracht van eenvoud

Wie betaalt, bepaalt

Door uw aanmelding ontstaat op een natuurlijke wijze een doordachte strategische samenwerking. Een collectief, zeer sterk gebaseerd op vertrouwen. U krijgt grip op de prijsvorming van uw brandverzekering. Noodzakelijk is dat voldoende ondernemers zich aansluiten. Dat kan per direct en is binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Unieke marktinformatie

Versterk uw inkoopkracht. Laat u belonen voor goed gedrag. Bij Assurtief ziet u in één oogopslag welke verzekeraars goed in de markt liggen. Ook dat kan alleen als u meedoet, dus... wacht niet met aanmelden.

Assurtief, een verrijking

Assurtief verbindt ondernemers. Via Assurtief kunt u geen verzekeringen afsluiten. De doelstelling van het platform is meer brandveiligheid en een eerlijke premie realiseren. Zónder administratieve rompslomp.

Uw adviseur blijft

Uw eigen adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt evenmin. Informeer hen alleen over uw registratie bij Assurtief, zie voorbeeldbrief. Laat de vrije markt eenvoudig de rest doen. Ter ondersteuning biedt Assurtief u zo snel mogelijk nieuwe marktinformatie. Doe daar uw voordeel mee!


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."