Nablussen De Buitenwacht

Kies voor continuïteit

Dubbel scoren

Dubbel voordeel, méér continuïteit en mínder premie. Vergroot de invloed op brandveiligheid in uw omgeving. Verbeter de uitgangspositie bij gesprekken over voorwaarden en condities van uw verzekering. Kies voor samenwerking via het gratis platform Assurtief.

Doeltreffende samenwerking

Geef continuïteit topprioriteit. Meer aandacht voor risicobewustzijn loont. Zet brandveiligheid met uw aanmelding op de kaart.

Bredere scope

Brandveiligheid gaat verder dan de (erf)grens van een bedrijf. Het omgevingsrisico is minstens zo belangrijk. Het wordt vaak onderschat of létterlijk niet gezien. Kijk verder, échte brandpreventie is sámen voorkomen.

'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Preventie goed voor elkaar

De relatieve kans op brand is meestal klein. De gevolgen vaak groot, nauwelijks voorstelbaar. Help elkaar daarom aan meer brandveiligheid. Sta samen sterk en kies voor de Triple-A-status. Lees hoe eenvoudig meedoen is, of meld u direct gratis aan.

Brandveilig is duurzaam

Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Direct door zelf een brand te ervaren. Indirect, door er aan mee te betalen. Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Meer brandveiligheid is dus ook een duurzame keuze.

Gemakkelijk en gratis

Wie betaalt, bepaalt

Het is úw keuze voor een strategische samenwerking, waarbij vertrouwen een hoofdrol speelt. Meedoen kan per direct en is binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Beloning goed gedrag

Door uw aanmelding krijgt u ook grip op de prijsvorming van uw brandverzekering. Laat u belonen voor goed gedrag. Dat lukt alleen als voldoende ondernemers zich aansluiten...

Unieke marktinformatie

Versterk uw inkoopkracht. Assurtief laat in één oogopslag zien welke verzekeraars onder de aangemelde deelnemers goed in de markt liggen. Ook dat kan alleen als u meedoet, dus... wacht niet langer met aanmelden.

Assurtief, een verrijking

Assurtief verbindt ondernemers. Meer brandveiligheid en minder premie, zónder administratieve rompslomp.

Uw adviseur blijft

Uw adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt evenmin, behalve natuurlijk als ú voor een andere kiest.

Informeer hen over uw registratie bij Assurtief en laat de markt eenvoudig de rest doen, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen?

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Gratis meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis?

Absoluut, dat kan!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."