Nablussen De Buitenwacht

Een eerlijke brandpremie

Dubbel scoren met Assurtief

Kies voor meer continuïteit en minder premie. Kies voor Assurtief, het gratis platform voor bedrijven en instellingen die samen willen werken aan bewustwording. Brandveiligheid gaat immers verder dan de grens van een onderneming.

'Drie brandende vragen over uw buurman', soms een ongekend groot risico.

Samen goed voor elkaar

Samen naar een eerlijke(r) premie, als beloning voor goed gedrag. Doe direct mee of lees eerst hoe eenvoudig dat is. Kies voor een gelijkwaardige samenwerking en échte brandpreventie, voorkomen. 

Risicoanalyse, een kansloze zaak!

Risico is de kans maal het effect. De kans op brand is misschien klein, maar de gevolgen vaak immens groot. Juist die kleine kans maakt dat het risico vaak flink wordt onderschat. Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld... Dat raakt iedereen, direct door zelf een brand mee te maken. Indirect, door er aan mee te betalen.

Brandveilig is ook duurzaam

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Brandveiligheid gaat dus hand in hand met duurzaamheid.

Strategische samenwerking

Eenvoudig en doeltreffend

Meedoen kan per diréct en is binnen 5 minuten geregeld. Zónder kosten naar meer continuïteit en minder premie. Kies eenvoudig voor een strategische samenwerking.

Invloed op omgeving en premie

Met uw aanmelding zet u brandveiligheid op de kaart. Daarmee beïnvloedt u de risico's die voortkomen uit uw directe omgeving positief. Ook krijgt u invloed op de prijsvorming, de marktwerking. Juist ú als risicobewuste verzekerde verdient de gunstigste brandpremie en voorwaarden uit de markt!

Wie ligt het best in de markt?

Assurtief laat het in één oogopslag zien. Bij welke verzekeraars zijn de deelnemers verzekerd? Unieke informatie over de verzekeringsmarkt! Zodra er voldoende deelnemers zijn, komt die informatie beschikbaar. Doe dus ook mee!

Assurtief is een aanvulling

Er verandert administratief niets. Uw adviseur blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet van verzekeraar te veranderen. Informeer hen alleen over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."