Nablussen De Buitenwacht

Strategisch Samenwerken

Brandveiligheid

Méér continuïteit ligt voor het oprapen. Sleutelwoorden: krachtenbundeling en eenvoud. Sla de handen ineen. Assurtief biedt u een uniek platform. Meedoen is gratis. Wel zo eerlijk.

Succes kan niet zonder ú

Ú maakt het verschil! Uw aanmelding is een belangrijke bijdrage aan een strategische samenwerking. U agendeert bewustwording en krijgt bovendien grip op de prijsvorming.

Samen sterker

De kans op brand is of lijkt vaak heel klein. In werkelijkheid soms óngekend veel groter dan gedacht! Niet zelden door een oorzaak van buitenaf. Het omgevingsrisico is niet altijd eenvoudig zichtbaar. Zeker bij een verzamelgebouw of dichte bebouwing.

Kansloze zaak...

Een kleine kans leidt vaak en onbewust tot de aanname dat het risico ook klein is. Het risico is echter zo groot als de kans x gevolg. En juist de immense gevolgen gaan ieders fantasie te boven. Logisch, want gelukkig ontbreekt meestal de ervaring!

Slim Scoren

Eerlijke premie

Solidariteit is belangrijk, de vraag is in hoeverre. Wie wil opdraaien voor andermans lakse gedrag? U betaalt er aan mee. En zelfs uw bedrijfscontinuïteit kan regelrecht bedreigd worden! Stimuleer verzekeraars door uw aanmelding om risicobewust gedrag te belonen. Assurtief toont u welke verzekeraars het beste in de markt liggen. Transparantie in úw belang.

Duurzaam brandveilig

Het raakt iedereen dat aantal zeer grote branden in korte tijd is verdubbeld. Meld u daarom (kosteloos) aan. Kies voor duurzaam brandveilig, goed voor iedereen.

De kracht van eenvoud

Gegeven vertrouwen wordt niet lichtvaardig beschaamd. Dat vormt dé pijler van Assurtief. Dat maakt aanmelden zo eenvoudig. De spelregels zijn kraakhelder. Meedoen kan per direct en zónder kosten.

Toegevoegde waarde

Assurtief sluit geen verzekeringen af. Uw adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Informeer uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding. De vrije markt doet de rest.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

 

 

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

 

49 vragen

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

 

1-daagse Masterclass van Intentie naar Gedrag - Brickhouse Academy

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."