Nablussen De Buitenwacht

KIES VOOR CONTINUïTEIT

Pák uw kans!

Brandveiligheid ligt vaak létterlijk voor het oprapen. Kijk om u heen. Word bewust van potentiële gevaren. Ruim deze op, samen met de buren. Sla de handen ineen. Maak plaats voor creativiteit en reflectie. Voorkomen blijft de beste preventie!

Ongekende kans én gevolg

Zeker, de kans op brand is relatief klein. Gelukkig ontbreekt dus meestal de ervaring. Logisch dat de immense gevolgen onze fantasie volledig te boven gaan. Vergis u niet, soms is de kans op brand in absolute zin groot. Zelfs óngekend groot. Dan is het niet de vraag óf, maar wanneer... Brandveiligheid is immers zo sterk als de zwakste schakel en die ligt mogelijk buiten uw eigen onderneming.

Ongekende oorzaak

Het omgevingsrisico wordt vaak totaal niet gezien en regelmatig zelfs bewust verborgen gehouden. Ook de oorzaak is dus vaak ongekend! Juist ingeval van dichte bebouwing en als er meerdere bedrijven in één pand gevestigd zijn. Geef door uw aanmelding een krachtig signaal af, we letten op elkaar! Daar gaat een sterke preventieve werking vanuit.

Kies voor Kracht

Krachtenbundeling is de sleutel tot échte brandpreventie. Help mee en zet brandveiligheid op de kaart. Aanmelding is supersimpel en gratis. Kies voor méér continuïteit en mínder premie op basis van de Triple-A-status.

Duurzaam brandveilig

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Duurzaam en brandveilig blijkt geregeld een ongelukkige combinatie. Denk aan een dakbrand door zonnepanelen. Zélfs een sprinklerinstallatie is dan machteloos! Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Door het zelf mee te maken óf door mee te betalen. Dus kom in actie! Meld u gratis aan.

DE KRACHT VAN EENVOUD

Eerlijker en goedkoper

Ú maakt het verschil! Uw aanmelding is een versterking of het begin van een strategische samenwerking. Zet bewustwording in uw omgeving op de agenda. Krijg bovendien meer grip op de prijsvorming van uw brandverzekering.

Kraakheldere voorwaarden 3.0

Dé pijler van Assurtief is vertrouwen. Daardoor is aanmelden zo eenvoudig en zijn de spelregels kraakhelder. Meedoen kan per direct. Binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Waardevolle marktinformatie

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, ziet u op deze website welke bedrijven meedoen én waar zij verzekerd zijn. U ziet in één oogopslag welke verzekeraars goed in de markt liggen. Ondernemers en hun adviseurs maken hun keuze immers niet zonder reden... Stimuleer door uw aanmelding de verzekeraars om in actie te komen. Risicobewuste ondernemers verdienen maximale beloning. Succes kan niet zonder ú!

Een verrijking

Assurtief verbindt ondernemers, zonder enige administratieve rompslomp. Doel: brandveiligheid optimaliseren én een eerlijke premie realiseren. Bij Assurtief kunt u geen verzekeringen afsluiten.

Uw adviseur blijft

Uw eigen adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt door uw aanmelding evenmin.

Melding registratie

Breng uw adviseur en/of uw verzekeraar op de hoogte van uw registratie bij Assurtief, zie voorbeeldbrief. De vrije markt doet de rest. Dat is de kracht van eenvoud. Maximale continuïteit en een eerlijke premie. Simpel en doeltreffend!


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."