Nablussen De Buitenwacht

Driedubbel scoren

Eerlijke brandpremie

Driedubbel voordeel, eenvoudig mogelijk door aanmelding op het gratis platform Assurtief. Méér continuïteit, mínder premie en een krachtiger positie bij gesprekken over voorwaarden en condities.

Doeltreffende samenwerking

Geef de continuïteit van uw bedrijf of instelling topprioriteit. Ga met uw directe omgeving een doeltreffende samenwerking aan die leidt tot meer risicobewustzijn en brandveiligheid.

Bredere scope

Het belang bij brandveiligheid stopt niet op de (erf)grens van een risicoadres. Het omgevingsrisico is minstens zo belangrijk en wordt vaak onderschat of létterlijk niet gezien. Kijk dus verder, omdat échte brandpreventie sámen voorkomen is.

'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Preventie goed voor elkaar

De relatieve kans op brand is meestal klein. De gevolgen zijn vaak groot en laten zich moeilijk voorstellen. Help elkaar aan meer brandveiligheid. Sta samen sterk en kies voor de Triple-A-status. Lees hoe eenvoudig meedoen is, of meld u direct aan, het is geheel zonder kosten.

Brandveilig is duurzaam

Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen. Direct door zelf een brand te ervaren. Indirect, door er aan mee te betalen. Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Meer brandveiligheid is dus ook een duurzame keuze.

Gemakkelijk en gratis

Úw strategische keuze

Wie betaalt, die bepaalt. Kies voor een strategische samenwerking, waarbij vertrouwen een hoofdrol speelt. Meedoen kan per direct en is binnen 5 minuten zonder kosten geregeld.

Beloning goed gedrag

Met uw aanmelding zet u brandveiligheid op de kaart. U beïnvloedt daarmee uw (omgevings)risico positief. U krijgt vanzelf ook steeds meer grip op de prijsvorming van uw brandverzekering. Belonen van goed gedrag is een logisch gevolg, mits voldoende verzekerden zich aansluiten...

Unieke marktinformatie

Assurtief laat in één oogopslag zien welke verzekeraars onder de risicobewuste deelnemers goed in de markt liggen. Deze publicatie én wie er allemaal meedoen kan alleen worden gerealiseerd als u óók meedoet, dus... wacht niet langer met aanmelden.

Assurtief, een verrijking

Assurtief verbindt ondernemers. Meer brandveiligheid en minder premie, zónder administratieve rompslomp. Uw adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Uw verzekeraar wijzigt evenmin, behalve natuurlijk als u op basis van nieuwe inzichten voor een andere kiest. Informeer hen over uw aanmelding en laat de markt eenvoudig de rest doen, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen?

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Gratis meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis?

Absoluut, dat kan!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."