Nablussen De Buitenwacht

Een vindingrijk 2021!

Kies voor continuïteit 

Brandveiligheid ligt voor het oprapen. Kies voor eerlijker en goedkoper. Veiliger en duurzamer. Krachtiger en eenvoudiger. Kijk om u heen en sla de handen ineen. Samen met Assurtief, hét platform voor risicobewuste ondernemers. Meedoen is gratis.

Ongekende kans

Vaak is of lijkt de kans op brand erg klein. Soms letterlijk en figuurlijk óngekend. Groter dan gedacht of geweten. Vooral als de oorzaak buiten uw bedrijf ligt. De bekende zwakste schakel.

Omgevingsrisico

Het omgevingsrisico is niet altijd eenvoudig zichtbaar. Activiteiten kunnen, soms bewust, aan het zicht zijn onttrokken. Alertheid is van belang, vooral bij dichte bebouwing en een bedrijfsverzamelgebouw.

Kansloze zaak...

De relatief kleine kans leidt vaak en onbewust tot de aanname dat het risico klein is. Het risico is zo groot als de kans x gevolg. De immense gevolgen gaan vrijwel ieders fantasie te boven. We hebben er eenvoudig geen ervaring mee.

Duurzaam brandveilig

Kies voor duurzaam brandveilig. Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen, meld u daarom (kosteloos) aan.

Eerlijker én goedkoper

De kracht van eenvoud

Ú maakt zelf het verschil! Uw aanmelding is het begin of een versterking van een unieke strategische samenwerking. Zet bewustwording op de agenda! Krijg bovendien meer grip op de prijsvorming van uw brandverzekering.

Vertrouwen

Oprecht gegeven vertrouwen wordt hoog gewaardeerd en niet lichtvaardig beschaamd. Dit uitgangspunt vormt dé pijler van de visie en het concept van Assurtief. Precies dát maakt aanmelden zo eenvoudig en de spelregels kraakhelder. De sleutel tot zelfregulering, eenvoud en succes. Meedoen kan per direct. Binnen 5 minuten en zonder kosten geregeld.

Goed gedrag belonen

Door uw aanmelding stimuleert u verzekeraars om vooral de risicobewuste verzekerden te belonen. Bovendien krijgt u unieke marktinformatie. Op dit platform wordt in één oogopslag zichtbaar welke verzekeraars goed in de markt liggen bij de deelnemende bedrijven.

Toegevoegde waarde

Assurtief verbindt ondernemers en sluit geen verzekeringen af. Doel: brandveiligheid optimaliseren en een eerlijke premie realiseren. Uw adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Informeer hen of uw verzekeraar over uw registratie bij Assurtief. De vrije markt doet de rest. Dat is de kracht van eenvoud.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

 

 

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

 

49 vragen

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

 

1-daagse Masterclass van Intentie naar Gedrag - Brickhouse Academy

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."