Nablussen De Buitenwacht

Assurtief is samen scoren!

Risico is kans x effect

En MS=MP+MC, Minder Schade is Minder Premie en Méér Continuïteit. Kies voor meer bedrijfscontinuïteit. Kies voor een lagere premie. Kies voor Assurtief, hét gratis platform voor bedrijven en instellingen, die begrijpen dat aandacht voor brandveiligheid verder moet gaan dan alleen hun eigen risico-adres.

'Drie brandende vragen over uw buurman'

Elk aangrenzend gebouw of bedrijf kan letterlijk een óngekend risico vormen. Zeker bij illegaliteit is extra waakzaamheid geboden.

Samen goed voor elkaar

Op basis van een gelijkwaardige samenwerking naar échte brandpreventie, voorkómen. Samen naar een eerlijke(r) premie, als beloning voor goed gedrag. Doe direct mee of lees eerst meer over hoe eenvoudig dat is. 

Risicoanalyse, een kánsloze zaak!

De káns op brand is misschien klein, maar de gevolgen moeilijk voorstelbaar groot. Juist die kleine kans maakt dat het risico, kans máál effect, vaak ernstig wordt onderschat. Feit is dat het aantal zeer grote branden in korte tijd is verdubbeld. Dat raakt iedereen, direct door zelf een brand mee te maken. Indirect, door er aan mee te betalen.

Brandveilig is ook duurzaam

Brand is een ramp, voor mens, dier en milieu. Elke brand minder is voor iedereen púre winst. Brandveiligheid gaat dus hand in hand met duurzaamheid.

Eenvoudig en doeltreffend!

Slim, gratis én gelijk geregeld

Binnen 5 minuten, zónder kosten en rompslomp naar meer continuïteit en minder premie. Assurtief biedt u een unieke mogelijkheid tot strategisch samenwerken.

Invloed op omgeving en marktwerking

Met uw aanmelding zet u brandveiligheid en continuïteit op de kaart. Versterk daarmee de invloed op uw directe omgeving én de marktwerking. U maakt immers deel uit van een selecte groep verzekerden, die de gunstigste premie en/of voorwaarden uit de markt verdienen. Meedoen kan per direct en zónder kosten.

Openheid, unieke informatie

Zodra er voldoende deelnemers zijn, worden zij op deze website zichtbaar. Ook welke verzekeraars onder hen het best in de markt liggen. Deze informatie geeft een uniek zicht op de bedrijven om u heen én de verzekeringsmarkt.

Assurtief is een aanvulling

Er verandert administratief niets. Uw adviseur blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet van verzekeraar te veranderen. Informeer hen alleen over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."