Nablussen De Buitenwacht

Sterk, Slim, Snel

Brandveiligheid

Méér continuïteit ligt voor het oprapen. Duurzaam. Veilig. Eenvoudig. Krachtenbundeling, sla de handen ineen. Assurtief biedt u een uniek platform. Meedoen is gratis. Wel zo eerlijk.

Ú maakt het verschil

Uw aanmelding is een bijdrage aan een strategische samenwerking. U agendeert daarmee bewustwording en krijgt grip op de prijsvorming van uw brandverzekering.

Samen sterker

De kans op brand is of lijkt vaak heel klein. Soms echter óngekend veel groter! De oorzaak kan ook buiten uw onderneming liggen. Het omgevingsrisico is lang niet altijd eenvoudig zichtbaar of bewust aan het zicht onttrokken. Bij dichte bebouwing of een bedrijfsverzamelgebouw neemt de kans daarop toe. De bekende zwakste schakel kan een bedreiging vormen van úw bedrijfscontinuïteit.

Kansloze zaak...

Een kleine kans leidt vaak en onbewust tot de aanname dat het risico klein is. Het risico is zo groot als de kans x gevolg. En die immense gevolgen gaan vrijwel ieders fantasie te boven. We hebben er gelukkig meestal geen ervaring mee.

Goed Gedrag Belonen

Strategisch doeltreffend 

Door uw aanmelding stimuleert u verzekeraars om vooral de risicobewuste verzekerden te belonen. Ook laat Assurtief u in één oogopslag zien welke verzekeraars bij de aangemelde bedrijven goed in de markt liggen.

Duurzaam brandveilig

Het aantal zeer grote branden is in korte tijd verdubbeld. Dat raakt iedereen, meld u daarom (kosteloos) aan. Kies voor duurzaam brandveilig.

De kracht van eenvoud

Oprecht gegeven vertrouwen wordt hoog gewaardeerd en niet lichtvaardig beschaamd. Dit uitgangspunt vormt dé pijler van Assurtief. Precies dát maakt aanmelden zo eenvoudig en de spelregels kraakhelder. De sleutel tot zelfregulering, eenvoud en succes. Meedoen kan per direct. Binnen 5 minuten en zonder kosten geregeld.

Toegevoegde waarde

Assurtief biedt ondernemers een platform om samen te werken en sluit geen verzekeringen af. Doel: brandveiligheid optimaliseren en een eerlijke premie realiseren. Uw adviseur blijft de advies- en/of bemiddelingsrol vervullen. Informeer hen of uw verzekeraar over uw registratie bij Assurtief. De vrije markt doet de rest. Dat is de kracht van eenvoud.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

 

 

Zelfbewust de regie nemen..

Kies voor invloed!

Lees meer...

Assurtiefmethode

 

49 vragen

Wie kent uw bedrijf het best..

Ú natuurlijk!

Lees meer...

Info over meedoen

 

1-daagse Masterclass van Intentie naar Gedrag - Brickhouse Academy

Eenvoudig én gratis..

Goed gedrag belonen!

Lees meer...

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."