Bedrijvenplatform BV Breda en Assurtief zetten brandveiligheid op de kaart

Gepubliceerd op: . .

Industriële branden

Samenwerken is de sleutel tot succes!

Platform BV Breda en Assurtief versterken elkaar om het onderwerp brandveiligheid onder de aandacht van bedrijven te brengen. Doel is meer continuïteit en een eerlijke(r) premie voor risicobewuste ondernemers.  

Door een hechte samenwerking tussen Ondernemers, Overheid en het Onderwijs in Breda wil Platform BV Breda het vestigingsklimaat versterken en Breda een echte ondernemende stad laten zijn.

Partners

Partners zijn de Gemeente Breda, zes bedrijvenverenigingen (De Mark, VBBO, Doornbos, LCHM, De Krogten en Steenakker) en Hogeschool Avans, ROC West Brabant en NHTV.

Thema's

Thema's zijn duurzaamheid, (brand)veiligheid, vestigingsklimaat (o.a. leegstand en mobiliteit) en Business 2 Business. De komende jaren zal aan de slag worden gegaan met concrete projecten.

Brandveiligheid

Vele ondernemers ervaren de vaak ernstige gevolgen van een brand. Jaarlijks komen zo'n 150 zéér grote branden voor met een schade variërend van  één tot soms meer dan honderd miljoen euro. Verstoring van de bedrijfscontinuïteit is vaak nog ernstiger dan de materiële schade. Ook relatief geringe schade kan zo'n ernstige verstoring tot gevolg hebben.

Risicobewustzijn

Door samenwerking tussen bedrijven mogelijk te maken, brengt Assurtief via het platform het omgevingsrisico in kaart. Het risico van brand houdt immers niet op bij de (erf)grens van een bedrijf. Inzicht krijgen in dat risico gecombineerd met het bevorderen van het bewustzijn is in ieders belang. Assurtief zorgt voor een strategische en structurele aanpak van preventie en kijkt over de grenzen van zowel de bedrijven als de verzekeraars heen. Assurtief stelt vooral vrágen, zoals de 'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Elke brand minder is púre winst

Vaak is het zonder noemenswaardige investeringen al mogelijk veel resultaat te boeken. Alle preventie begint bij bewustwording en bewustzijn kost niets. Het moet alleen worden gestimuleerd, via de Assurtiefmethode

Assurtief faciliteert

Assurtief neemt het initiatief en biedt risicobewuste ondernemers een uniek platform voor samenwerking. Assurtief zet samen met u preventie op de agenda.

U kunt zich kosteloos en eenvoudig aanmelden bij Assurtief.

Assurtief, óók voor verzekeraars

Verzekeraars kunnen echte preventie promoten door sponsor te worden van Assurtief. Klik hier voor meer informatie.

Kijk ook de animatiefilm 'Assurtief In Beeld' of lees meer interessante publicaties bij Blogs.

Naar de homepage