Assurtief stelt vragen!

Assurtiefmethode

U kent de antwoorden!

Gelijkwaardigheid als basis

'Connect before you correct' 

Assurtief hanteert een bijzondere methode om het risicobewustzijn te bevorderen, namelijk door vragen te stellen. Gewoon omdat u als verzekerde vaak zelf het beste weet of kunt weten waar de risico's in uw bedrijf liggen.

Een bescheiden verzoek

'Humble Inquiry', bescheidenheid getuigt ook van respect en geeft ruimte voor een gelijkwaardig gesprek. Bovendien is het een stimulans voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Een doordachte visie

Gebaseerd op de inzichten van Professor Edgar Schein. Een relatie aangaan op basis van nieuwsgierigheid, betrokkenheid en belangstelling. Ook met de medewerkers van uw bedrijf. Uit onderzoek naar rampen blijkt steeds weer dat zij over informatie beschikten die de schade had kunnen voorkomen of beperken.

Verzekeraars stellen vaak eisen

Deels is dat onontkoombaar, zij beschermen daarmee verzekerden, omdat zij anders bepaalde maatregelen misschien niet zouden nemen. Ze beschermen daarmee ook zichzelf, door niet uit te hoeven keren bij het ontbreken van de vereiste preventieve maatregelen.

Wat levert meedoen op?

Meer bedrijfscontinuïteit en een lagere premie, omdat ú het verdient! Zelfbewust omgaan met risico's, samen met de bedrijven in uw directe omgeving. Doe daar uw voordeel mee! Meld u gratis aan en laat het uw verzekeraar of adviseur weten, zie de voorbeeldbrief.

Ga voor triple-A

Als omliggende bedrijven ook deelnemer van Assurtief zijn, geeft dat u en uw verzekeraar waardevolle en unieke informatie. U kunt dan in aanmerking komen voor de double-A of triple-A-status. Daarmee onderscheidt u zich nóg krachtiger. Lees er meer over bij 'Meedoen'.

Omgevingsrisico belangrijk?

Vaak is er weinig zicht op het risico van aangrenzende bedrijven, terwijl de invloed op de continuïteit van uw bedrijf groot kan zijn. Een sterk onderschat risico. Assurtief laat op de website zien of omliggende bedrijven of medegebruikers van eenzelfde pand zich ook hebben aangemeld.

Natuurlijke selectie

Hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer de bedrijven die dat (soms bewust) niet doen gaan opvallen.

Direct aanmelden bij Assurtief

Naar de homepage

"If you're not part of the solution, you're part of the problem" (Afrikaans spreekwoord)