Zelf de regie nemen

Staat voor
Samen naar meer continuïteit en een eerlijke(r) premie.

Kies voor meer continuïteit

Liefst met minder regelgeving

De praktijk lijkt te bewijzen, dat het effect van steeds meer regelgeving contraproductief werkt. Het bevordert zeker niet het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Assurtief kiest daarom voor een andere aanpak en kiest voor de Assurtiefmethode.

Kies voor de juiste solidariteit

Sluit u aan bij die verzekerden die structureel minder schade veroorzaken en voorkom dat u onredelijk veel meebetaalt aan schades van anderen. Vooral de schades die volstrekt onnodig veroorzaakt worden. Mogelijk vanuit onwetendheid, maar ook uit onverschilligheid of eigenbelang, soms met zeer grote gevolgen.

Zicht op uw omgeving

Of omliggende bedrijven ook risicobewust zijn is niet altijd duidelijk. Assurtief laat op de website zien welke bedrijven zich hebben aangemeld. Als veel bedrijven zich aanmelden, worden ook de bedrijven die niet meedoen zichtbaar, unieke (indirecte) informatie. 

Een belangrijk signaal

Bij brand hebben omliggende bedrijven vaak ook ernstige schade. Door uw aanmelding op het platform geeft u een belangrijk signaal af in uw omgeving. U bevordert daarmee het risicobewustzijn en zet preventie op de kaart.

Iedereen kan meedoen

Meedoen met Assurtief staat los van de relatie met uw adviseur of verzekeraar. U kunt via Assurtief geen verzekeringen afsluiten.

Goed gedrag belonen

De premie kan voor optimaal risicobewuste bedrijven lager zijn. Van belang is wel dat zij zich verzamelen op het platform. Maak het bespreekbaar bij uw adviseur of verzekeraar, zie de voorbeeldbrief.

De kracht van samenwerken

Assurtief zet zich er voor in dat verzekeraars deelnemers van Assurtief automatisch een korting op de premie gaan geven. Hoe meer bedrijven meedoen des te krachtiger hun invloed wordt. De Assurtiefmethode geeft u als verzekerde een gelijkwaardige positie.

Unieke marktinformatie

Zodra er een substantieel aantal aanmeldingen zijn maakt Assurtief alle deelnemende bedrijven op de website voor iedereen zichtbaar, óók waar zij verzekerd zijn. Daardoor onstaat er een unieke eigen marktwerking binnen de groep deelnemende bedrijven. Welke verzekeraars bij risicobewuste ondernemers goed in de markt liggen kunt u dan in één oogopslag zien.

Direct aanmelden bij Assurtief

Naar de homepage