Nablussen De Buitenwacht

Meer bedrijfscontinuïteit

Juiste solidariteit

Assurtief is hét gratis platform waar risicobewuste bedrijven en instellingen samenwerken. Zij zetten zich maximaal in om brand te voorkomen. Bij henzelf én de buren, vanuit het sterke besef dat brandveiligheid verder reikt dan de (erf)grens van hun eigen bedrijf. Zij willen graag solidair zijn met gelijkgestemde risicobewuste ondernemers. Goed gedrag dient te worden beloond en het is ongewenst dat de 'goeden onder de kwaden lijden'.

Brandveilig is óók duurzaam

Brand is niet alleen een ramp voor de direct betrokkenen, mens en dier, maar ook een forse belasting van het milieu. Brandveiligheid en duurzaamheid gaan dus hand in hand.

Kans en gevolg

De enorme stijging van het aantal zeer grote branden is opvallend en zorgelijk. Dat raakt iedereen. Direct, door de ernstige gevolgen zelf te ervaren. Indirect, door er aan mee te betalen. Brand komt absoluut gezien vaak voor, maar de relatieve kans op brand is nog altijd klein. Daardoor ligt onderschatting van de gevolgen op de loer.

Oorzaak vaak van buitenaf

Elk omliggend bedrijf kan in de dubbele betekenis een ongekend brandrisico vormen. Illegaliteit is regelmatig een forse extra bedreiging van de (brand)veiligheid.

'Drie brandende vragen over uw buurman'.

Uniek collectief

Vertrouwen als basis

Assurtief is volledig onafhankelijk én gratis, gedragen door partijen die belang hechten aan het bevorderen van bewustwording. Échte preventie, voorkómen stimuleren door een strategische samenwerking. De mens speelt daarbij een cruciale rol. Wederzijds vertrouwen is daarom dé pijler van het platform. 

Invloed op omgeving

Door uw aanmelding kunt u in uw omgeving een positieve invloed uitoefenen op het risico van brand en bovendien een eerlijke(r) premie realiseren.

'Assurtief In Beeld' laat u in 2 minuten zien hoe het werkt.

Openheid

Wie doen er allemaal mee? U kunt de deelnemers zien op de website van Assurtief, dus indirect óók wie niet meedoen. U krijgt daarmee meer zicht op het brandrisico om u heen. Die informatie komt beschikbaar zodra voldoende bedrijven zich aanmelden. Dat kan per direct en zónder kosten!

U blijft bij uw eigen adviseur

Die blijft de adviesrol vervullen zoals u dat gewend bent. Ook hoeft u niet te veranderen van verzekeraar.

Informeer wel uw adviseur of verzekeraar over uw aanmelding, zie voorbeeldbrief.


"Everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Albert Einstein)

Assurtief biedt voor álle betrokkenen uitsluitend voordeel, simpel, maar niet té simpel!


Assurtief staat voor

Assurtief staat voor

Zelfbewust de regie nemen.

Lees er meer over

Assurtiefmethode

Assurtief methode

Wie kent uw bedrijf het best?

Lees meer over de methode

Meedoen

Meedoen met Assurtief

Eenvoudig én gratis.

Lees meer over meedoen

"Het beste advies is geen advies, alleen luisteren en doorvragen. Zo kan de ander eigen wijsheid ontdekken."